INTERVJU

Nezavisna Privredna komora je neophodna srpskoj privredi

Željko Sertić, predsednik Privredne komore Srbije

email Čitaj putem e-maila!
Svakog jutra u Vašem inboxu
email Objavi na Facebook-u!
Objavite na svom i profilima svojih prijatelja
email Objavi na Twitter-u!
Objavite na twitter-u, najvećoj mikro-blog zajednici
Željko Sertić Privreda Srbije mora se kretati u pravcu evropskih integracija, a Privredna komora mora da postane servis privrede. Osnovni prioritet je mobilisanje i usmeravanje svih kapaciteta komorskog sistema na pomoć privredi, promociju privrednih potencijala i privlačenje inostranih investitora.
Privreda usled nedostatka informacija nedovoljno koristi mogućnosti komorskog sistema.
Želeći da saznamo što više o planovima za realizaciju svih komorskih kapaciteta kako bi se pomoglo privredi, pitali smo g. Sertića šta vidi kao problem u dosadasnjem funkcionisanu PKS, kako će rešiti problem finasiranja PKS, kako će rad i mogućnosti PKS približiti privrednicima...
“Da nezavisne komore nisu korisne, zar bi se Nemačka, Austrija, Holandija, Francuska, zemlje sa dugom tradicijom privrednog razvoja maksimalno oslanjale na komorski sistem. Reprezentativna nezavisna institucija kao što je Privredna komora Srbije mora imati stabilan izvor finansiranja – da bi ostala nezavisna i da bi zastupala interese cele privrede, a ne samo onih koji plaćaju članarinu a prvi korak biće u izgradnji novog modela edukacije, prilagođenog potrebama privrede i osnivanje Komorske akademije, rekao je Željko Sertić.
ECONOMY - Po dolasku na mesto predsednika izjavili ste da je cilj da PKS bude nacionalni lider u promovisanju i zaštiti interesa srpske privrede. Da li ste uspeli da sagledate situaciju i donesete već neke zaključke u kom pravcu treba delovati?
U protekla dva meseca razgovarao sam sa velikim brojem privrednika i detaljno sagledao aktuelnu privrednu situaciju. Namera mi je bila da čujem što više mišljenja, saslušam sve primedbe, sugestije i ideje kako bih mogao da donosim odgovarajuće odluke.
Jasno je da se privreda Srbije mora kretati u pravcu evropskih integracija, da mora prilagoditi poslovanje aktuelnim trendovima u svetskoj ekonomiji i prihvatati sve ono što je dobro i što se može primeniti u našem sistemu.
To zahteva i promene u komorskom sistemu. Da bi Privredna komora Srbije zaista postala nacionalni lider u promovisanju i zaštiti interesa srpske privrede, pokrenuta je temeljna reorganizacija komorskog sistema. Detaljno se sagledavaju nedostaci i unutrašnje slabosti postojećeg modela funkcionisanja i preispituje dosadašnji način predstavljanja privrede u zemlji i u inostranstvu.
Za promene koje će uslediti imam pomoć unutar komorskog sistema Srbije, na svim nivoima, i adekvatnu podršku Vlade Srbije i resornih ministarstava.
ECONOMY - Šta vidite kao najvažniju ulogu PKS i koji su to stubovi na kojima treba da počiva ovakva institucija?
Cilj je da Privredna komora Srbije postane servis privrede i centar iz koga će privrednici dobijati sve informacijebitne za poslovanje i to brzo, lako i jednostavno. Ključna aktivnost komorskog sistema trebalo bi da bude zastupanje privrede. Posebno važni su i edukacija, međunarodne aktivnosti, naročito predstavljanje naše privrede u inostranstvu, i privlačenje stranih investicija.
U narednom periodu više ćemo se posvetiti arbitraži. Sve aktivnosti i funkcionisanje komorskog sistema zasnovaćemo na ključnim vrednostima – odgovornosti, efikasnosti, otvorenosti, inventivnosti i konkurentnosti.
ECONOMY - Dolazite iz privrede i osnovana je pretpostavka da imate veliko iskustvo. Šta je Vama dok ste bili van PKS najviše nedostajalo, koja vrsta podrške i usluga PKS?
Najviše su mi nedostajale informacije o tome šta mogu da očekujem od komore i u kojim situacijama na nju mogu da se oslonim.
Sada kada sam unutar komorskog sistema, vidim da se u mnogim njegovim delovima intenzivno radi, ali je problem što to nije dovoljno vidljivo i što privreda usled nedostatka informacija nedovoljno koristi mogućnosti komorskog servisa. Izvestan pomak na tom polju već je napravljen i verujem da ćemo vrlo brzo uspeti da povećamo vidljivost onoga što radimo i privredi plasiramo što više informacija.
ECONOMY - Nije tajna da pripadate jednom političkoj opciji koja trenutno čini okosnicu vlasti u Srbiji. Da li je i u kojoj meri prednost imati političku podršku za obavljanje posla predsednika PKS?
Politička podrška jeste važna i upravo ta karika je nedostajala u prethodnom periodu. Ali to ne znači da sam ja na ovo mesto došao nečijom političkom odlukom. Za predsednika PKS izabran sam kao kandidat privrede, na predlog trideset regionalnih odbora. Privrednike ne interesuje politika, interesuje ih rezultat. Dolaskom na čelo Privredne komore Srbije preuzeo sam veliku odgovornost da poverenje privrednika opravdam merljivim rezultatima.
ECONOMY - Da li nekome smeta postojanje PKS ili su kritike na račun dosadašnjeg rada i delovanja bar delimično opravdane?
Komorski sistem postoji u celom svetu i on je na globalnom nivou,u proteklom periodu, više odjednog veka, sazrevao, unapređivao se i jasno definisao svoju ulogu. Da nezavisne komore privrednika nisu korisne, zar bi se Nemačka, Austrija, Holandija, Francuska, zemlje sa dugom tradicijom privrednog razvoja i izuzetno snažnom privredom, maksimalno oslanjale na komorski sistem i decenijama zadržavale obavezno finansiranje rada komora?
Naravno, svi sistemi, usmereni na razvoj privrede, podložni su kritikama i svaki od njih moguće je unaprediti. Kritike rada komorskog sistema uvek su dobrodošle i uvek opravdane, jer su osnova za unapređenje rada. Naravno, još bolje bi bilo ako bismo uz kritiku, dobili i konretne predloge za poboljšanje.
Jasno je da se komorski sistem Srbije mora unaprediti, između ostalog I oslanjanjem na pozitivna iskustva drugih zemalja. Upravo na tome radimo i u stalnom smo kontaktu sa vodećim komorama u svetu. Pre nekoliko dana potpisali smo izuzetno važan dokument o saradnji sa austrijskom, jednom od najmoćnijih komora u Evropi. To će nam omogućiti da unapredimo naš rad u oblasti obrazovanja i to na uspešnom evropskom primeru.
Željko Sertić
ECONOMY - Već duže je prisutno pitanje finasiranja PKS. Na koji način ćete rešiti ovaj problem?
Tačno je da je pitanje finansiranja posebno osetljivo u uslovima krize, da svaki pa i najmanji namet predstavlja teret za privredu, a da svaka, i najmanja ušteda znači olakšanje za kompanije.
Šta je, međutim,učinjeno ukidanjem obaveznog članstva u PKS? Ukinuta je obaveza privrednih subjekata da odvajaju simboličan iznos –mesečno nekoliko stotina dinara po zaposlenom, a da zauzvrat dobiju široku paletu usluga, od privrednih informacija, preko besplatnih seminara, do predstavljanja u inostranstvu.
Sličan potez u jednoj od zemalja u regionu naišao je u startu na veliko odobravanje privrednika. Nakon nekoliko meseci došlo je do problema u funkcionisanju komorskog sistema.
Štedljivi i precizni Nemci, Austrijanci, Holanđani nemaju dilemu – imaju obavezno članstvo.
Ovde nije pitanje da li treba vratiti obaveznu članarinu. Reprezentativna nezavisna institucija kao što je Privredna komora Srbije mora imati stabilan izvor finansiranja – da bi ostala nezavisna i da bi zastupala interese cele privrede, a ne samo onih koji plaćaju članarinu. Pitanje je da li komorski sistem radi i zastupa interese privrede, da li kompanije od toga imaju koristi. Čim ta korist bude veća od iznosa koji su obavezne da izdvajaju, pitanje finansiranja se više neće postavljati. Uveren sam da će korenite promene i osavremenjavanje komorskog sistema omogućiti da naše kompanije ubuduće budu zadovoljne kao i one u Nemačkoj, Austriji ili Holandiji.
ECONOMY - Šta su mogućnosti PKS kada je razvoj privrede i stvaranje podsticajnog privrednog ambijenta u pitanju?
Svi delovi komorskog sistema odgovorni su za unapređenje ekonomskog stanja u zemlji i unapređenje privrednog ambijenta. U uslovima domaćih ograničenih mogućnosti, privlačenje stranih investicija je jedan odključnih prioriteta kako bi se lakše prebrodila kriza i obezbedio razvoj privrede. Zato je Privredna komora Srbije, sem na unutrašnju reformu komorskog sistema, fokus svojih aktivnosti stavila i na predstavljanje mogućnosti srpske privrede na međunarodnom planu i povezivanje naših privrednika sa potencijalnim partnerima iz inostranstva.
Od početka ove godine PKS je organizovala susrete privrednika u zemlji i inostranstvu: sa Turskom 4–6. februara, Italijom 18–19. februara, Francuskom 22. februara, Irakom 25–30. marta, Austrijom i Švajcarskom 15. maja, sa Belorusijom 16. maja i ponovo sa Irakom – 20. maja, ovoga puta u Beogradu.
Do kraja godine, u organizaciji PKS, održaće se više privrednih susreta i to sa: Finskom 25. maja, Ukrajinom u julu, Nemačkom 12–13.septembra, Ruskom Federacijom 30. oktobra i ponovo sa Nemačkom u Sarbrikenu krajem oktobra. U novembru nas očekuje susret sa privrednicima Tanzanije i Kenije, kao i biznis forum srpskih i ruskih privrednika. Za jesen 2013.planiran je i poslovni forum sa Turskom u Beogradu i susret sa privrednom delegacijom Portugalije. Lista događaja u organizaciji Privredne komore Srbije ovim nije zatvorena.
ECONOMY - Da li su mogućnosti PKS i usluge koji nudi dovoljno poznate pre svega preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima? Imaju li dovoljno pravih informacija?
Bili biste iznenađeni koliko raznovrsnih usluga i informacija nudi komorski sistem Srbije. Problem je što usluge koje komora standardno pruža nisu na odgovarajući način promovisane, što poslovna zajednica i šira javnost nedovoljno znaju šta sve komora radi. U okviru reforme koju smo pokrenuli, na tom polju je već dosta učinjeno i promene su vidljive. Nastavićemo sa novim pristupom i obezbedićemo privrednicima najširu paletu informacija o svim uslugama komorskog sistema.
ECONOMY - Šta je to što PKS može da ponudi kao uslugu, proizvod, a što do sada nije prepoznala kao svoju prednost u odnosu na druga udruženja?
Privredna komora Srbije je, u protekla dva meseca, imala intenzivnu međunarodnu aktivnost i razmenu informacija, a privodimo kraju i kreiranje novog paketa usluga, posebno u oblasti edukacije, koje će u najskorije vreme ponuditi privredi Srbije. To je prvi korak u izgradnji novog modela edukacije, prilagođenog potrebama privrede i osnivanju Komorske akademije, za šta imamo punu podršku austrijske, nemačke i turske komore.
Budućnost moderne privrede je u znanju, novim tehnologijama i sistemu obrazovanjakoji će mladim ljudima omogućiti da se dodatno obrazuju i steknu kvalifikacije, osposobiti ih da odmah mogu da počnu da rade kod poslodavca… Naravno, ovaj projekat realizovaćemo u tesnoj saradnji sa privredom i postojećim institucijama, u Srbiji i okruženju.
ECONOMY - Da li ste i šta odredili kao svoje prioritetne zadatke u PKS?
Osnovni prioritet je mobilisanje i usmeravanje svih kapaciteta komorskog sistema na pomoć privredi, promociju privrednih potencijala i privlačenje inostranih investitora. Privredna komora Srbije mora postati kuća privrede i sve svoje resurse i savetnički servis staviti u službu privrednika.
Insistiram na terenskom radu umesto kabinetskog. Želim da razgovaramo sa što više privrednika, da čujemo što više mišljenja, kritika, stavova i ideja i kreativnih rešenja. Svi oni su deo naše komore i svi imaju pravo da izraze nezadovoljstvo ili zadovoljstvo našim radom i da nam jasno kažu šta očekuju od nas i gde im možemo pomoći. Nećemo deliti privrednike na članove i oni koji to nisu, jer mi smo tu da svima pomognemo.
Najkraće, Privredna komora mora postati istinski servis privredi i partner –oslonac vladi u procesu donošenja novih zakona i rešavanja dnevnih problema u sistemu privređivanja. Svojim radom pozicioniraćemo se kao nezaobilazan faktor u unapređenju privrednog ambijenta Srbije i bržem i kvalitetnijem razvoju domaće ekonomije.
Biografija sagovornika: Željko Sertić rodjen u Sečnju 1967, OBRAZOVANjE, osnovnu i srednju školu završio u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Univerzitet Union u Beogradu. RADNO ISKUSTVO: od 2010 direktor preduzeća Konrad doo (visokogradnja, završni radovi u gradjevinarstvu, uredjenje enterijera), od 2006-2010 godine izvršni direktor preduzeća Foreks doo iz Beograda (proizvodnja, unutrašnja trgovina i spoljnotrgovinski poslovi), od 2000-2006 izvršni direktor firme Magma doo (projekti uredjenja gradova, marketing aktivnosti, konsalting usluge), 1992 - suosnivač preduzeća Gotreks iz Beča, Austrija (spoljna i unutrašnja trgovina) , od 1990 suosnivač preduzeća Gotra doo iz Novog Sada (spoljna i unutrašnja trgovina). ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA: predsednik Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo SNS-a (razvoj programa za MSP, koordinacija rada sa evropskim organizacijama, širenje mreže za podršku msp...) i član izvršnog odbora, član SME EUROPE, Brisel, član UEAPME, Brisel.
Za Economy.rs, Zorica Vuletić
BiznisCentar.net

Poklanjamo
internet domene!
registracija domena
Fizika budućnosti Fizika budućnosti
Autori: Mičio Kaku
Fizika budućnosti Fizika budućnosti
Autori: M. Kaku
Vrednovanje marke Vrednovanje marke
Autori: Dolly Predovic

Prodavnica softvera

Kaspersky Internet Security 2013 Kaspersky Internet Security 2013
Proizvođač: Kaspersky
Bitdefender Total Security 2013 Bitdefender Total Security 2013
Proizvođač: Bitdefender
ESET NOD32 Antivirus 5 ESET NOD32 Antivirus 5
Proizvođač: ESET
Pratite nas
Vremenska prognoza za Beograd
Utorak
kisovito
Sunčano

Max: 10°C
Min: 2°C
Sreda
vreme oblacno
Sunčano

Max: 9°C
Min: 2°C
Četvrtak
vreme suncano
Sunčano

Max: 7°C
Min: 3°C
Svi gradovi u Srbiji
Unapredite
svoje poslovanje
na Internetu
BiznisCentar.net web hosting
Web hosting
BiznisCentar.net web dizajn
Izrada web sajtova
BiznisCentar.net registracija domena
Registracija domena
BiznisCentar.net optimizacija sajta za pretrazivace
Internet marketing
VIDEO
Pre poplave - dokumentarni film Leonarda di Kaprija [VIDEO] Pre poplave - dokumentarni film Leonarda di Kaprija [VIDEO]
Film, u produkciji dobitnika Oskara Fišera Stivensa, sa Oskarom nagrađenim glumcem, aktivistom za zaštitu životne sredine i ambasadorom mira Ujedinjenih nacija Leonardom Dikapriom, predstavlja informativni i angažovani prikaz toga kako društvo može da spreči nestanak ugroženih vrsta, ekosistema i urođeničkih zajednica širom sveta.
Magične reklame za Apple iPhone 7 [VIDEO] Magične reklame za Apple iPhone 7 [VIDEO]
Nakon nekoliko video klipova u kojima se bazirao na funkcije poslednjeg mobilnog telefona iPhone 7, Apple je konačno predstavio tokom dodele Emi nagrada dva spota koji zaslužuju pažnju.
Neverovatna lansiranja SpaceX raketa [VIDEO] Neverovatna lansiranja SpaceX raketa [VIDEO]
Svemirska kompanija SpaceX je objavila zapanjujuću kolekciju snimaka raketa Falcon 9, lansiranih protekle godine.
Ostali video-sadržaji
Economy.rs marketing