Saveti kako da vaš naučni rad ne bude plagijat i na šta treba da obratite pažnju

U težnji ka akademskom uspehu, integritet predstavlja temelj naučnog rada. Plagijarizam, čin korišćenja tuđeg rada bez odgovarajućeg priznanja, predstavlja ozbiljnu pretnju ovom temelju.  To je korak koji može dovesti do ozbiljnih posledica, uključujući narušavanje reputacije, akademske sankcije i izgubljene prilike. Ovaj članak objasniće suštinu plagijarizma, njegove implikacije, i što je […]