Mnoga sredstva savremene tehnologije se danas koriste onako kako baš ne bi trebalo, pa se ne tako retko javlja i njihova zloupotreba.

Možda najčešće do zloupotrebe dolazi prilikom korišćenja špijunske opreme, koja itekako ima dobro svrhu, ako se u tu svrhu i koristi.

Špijunska oprema – dobri i loši aspekti korišćenja

Ukoliko neko želi da na krajnje ekstrema način otkrije da li ga partner ili partnerka vara, onda bismo mogli da govorimo o donekle opravdanom korišćenju špijunske opreme. Međutim, ostaje činjenica da je uvek bolje otkriti prevaru partnera na manje ekstreman način, ali je svakako odluka na pojedincu da li će to tako i učiniti. Takođe, tu ostaje otvoreno i pitanje dozvoljenosti korišćenja sa aspekta zakona tj. važećih propisa u državi.

Prednosti korišćenja špijunske opreme su na prvom mestu za lociranje vozila, pa tako na primer brojne kompanije koje se bave prevozom putnika i robe koriste specijalne GPS lokatore. Na taj način u bilo kom trenutku mogu znati gde se nalazi autobus ili kombi sa putnicima, odnosno kamion koji prevozi određenu robu. Naravno, i to je neophodno raditi u skladu sa zakonskom procedurom.

Ometači signala mobilne telefonije su takođe vrlo korisne sprave, jer poboljšavaju uslove rada u određenim zgradama i institucijama. Tako, na primer u medicinskim ustanovama i u pozorištima, ukoliko postoje ugrađeni ometači signala mobilne telefonije, neće biti bojazni da ti uređaji negativno utiču na glumce tokom pozorišne predstave ili na rad nekog medicinskog aparata.

Naravno da postoje i mane korišćenja ovakve opreme. Tako, na primer mnogi poslovni ljudi se odlučuju da koriste bubice i prisluškivače, koji bivaju instalirani u salama za sastanke i tako dolaze do neophodnih podataka. Svakako da to u određenim situacijama može biti korisno za poslovanje, ali ipak donekle možemo govoriti i o određenoj vrsti prevare.

Još jedan proizvod je vrlo aktuelan u toj oblasti, a odnosi se na takozvani špijunski softver. U pitanju je specijalna aplikacija koja se koristi ili za prisluškivanje mobilnog telefona ili za nadgledanje svih aktivnosti na određenom računaru ili laptopu. U principu to može biti korisno za mališane, ali postoje i vlasnici kompanija koji špijunski softver ugrađuju na računare svojih zaposlenih i tako imaju jasan uvid u njihove aktivnosti.

Zloupotreba špijunske opreme

Svakako da postoje situacije kada je korišćenje špijunske opreme opravdano, ali isto tako postoje i slučajevi kada se to može smatrati zloupotrebom.

Mnogi učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti su otkrili prednosti korišćenja bubica prilikom prepisivanja na kontrolnim ili pismenim zadacima, odnosno na ispitima, a što se svakako može smatrati zloupotrebom takve opreme i nije preporučljivo.

Svesne da postoje određeni slučajevi koji se mogu smatrati zloupotrebom špijunske opreme, kompanije koje se bave prodajom softvera, zatim špijunskih kamera, te koje prodaju prisluškivaće, bubice i ostalu špijunsku opremu, nude i uslugu detekcije spy opreme. Takođe zaposleni u tim firmama će se pobrinuti i da izvrše proveru kako vozila i to i privatnih i službenih, tako isto i stambenih i poslovnih prostorija. Tom prilikom će utvrditi da li postoje uređaji za prisluškivanje, praćenje i snimanje, te će vlasnicima i automobila i kancelarija, odnosno stambenih prostorija ponuditi rešenje za deaktivaciju takvih uređaja.

U prodaji se može naći i oprema za zaštitu od prisluškivanja, praćenja i snimanja, a koja će u najvećoj mogućoj meri sprečiti zloupotrebu.

I dok u određenim slučajevima špijunska oprema može da bude korisna, dotle u nekim drugim situacijama ona može da bude zloupotrebljena. Srećom, te postoje kompanije za prodaju špijunske opreme, čiji zaposleni će se potruditi da izvrše sve neophodne provere i instaliraju specijalnu opremu za zaštitu klijenata.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *