HTZ oprema

HTZ oprema je tu da zaštititi radnika od zdravstvenih ili drugih rizika na radu. Može uključivati predmete kao što su zaštitni šlemovi, rukavice, zaštitu za oči, odeću visoke vidljivosti, sigurnosna obuću i sigurnosne pojaseve. Takođe uključuje i zaštitnu opremu za disanje.

Poslodavci imaju dužnosti da pruže i snabdeju radnike u situacijama izloženosti riziku, ali i lično upotrebe zaštitnu HTZ opremu na poslu.

Zašto je HTZ oprema važna?

Osiguranje bezbednog radnog mesta uključuje davanje instrukcija, procedura, obuku i nadzor kako bi se ljudi ohrabrili da rade sigurno i odgovorno.

Ipak i tamo gde su primenjene tehničke kontrole i sigurni sistemi rada, neke opasnosti mogu opstati. To uključuje povrede:

 • pluća, npr. od udisanja kontaminiranog vazduha
 • glave i stopala, npr. od materijala koji padaju sa visina
 • očiju, npr. od letećih čestica ili prskanja korozivnih tečnosti
 • kože, npr. od kontakta sa korozivnim materijalima
 • tela, npr. od ekstremnih vrućina ili hladnoće

HTZ zaštitna oprema je potrebna u ovim slučajevima da bi se smanjio rizik na radu.

Kada se koristi zaštitna oprema?

HTZ oprema se koristiti samo kao krajnje sredstvo.

Ako je lična zaštitna oprema i dalje potrebna nakon implementacije drugih kontrola ili postoje okolnosti kada je to slučaj, kao npr. zaštita glave na većini gradilišta, potrebno je zaštitnu opremu obezbediti bez nadoknade svim svojim zaposlenima.

Oprema se treba izabrati pažljivo, kao što je potrebno i obezbediti to da su zaposleni adekvatno obučeni, odnosno da pravilno koriste zaštitnu opremu kao i da znaju kako da otkriju i prijave bilo kakve greške.

Izbor i upotreba opreme

Kako bi se napravio pravi izbor odnosno upotrebljavala adekvatna oprema potrebno je postaviti sledeća pitanja:

 1. Ko je izložen i čemu?
 2. Koliko dugo su izloženi?,

Kada birate i koristite HTZ opremu pridržavajte se i sledećih stavki:

 1. Izaberite proizvode koji su označeni sa CE u skladu sa Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi 2011. O ovome vas dobavljači mogu posavetovati bolje.
 2. Izaberite opremu koja odgovara korisniku, razmotrite veličinu, prianjanje i težinu HTZ-a. Ako korisnici pomognu u odabiru, verovatnije će je i koristiti.
 3. Ako se istodobno nosi više od jedne lične zaštitne opreme, proverite da li se mogu koristiti zajedno.
 4. Naučite i obučite ljude kako da koriste svoju zaštitnu opremu. Obučite ljude da uklone rukavice bez kontaminacije njihove kože. Objasnite im zašto je to potrebno, kada se rukavice koriste i koja su njihova ograničenja.

Drugi saveti o HTZ:

 1. Nikada nemojte dozvoliti izuzetak od nošenja HTZ-a za one poslove koje “traju samo nekoliko minuta”.
 2. Proverite sa svojim dobavljačem šta je od opreme najprikladnije za vašu vrstu posla
 3. Ako ste u nedoumici, potražite savet od specijalnog savetnika

Održavanje HTZ opreme

HTZ oprema mora biti pravilno čuvana i skladištena kada nije u upotrebi, na primer, u suvom, čistom ormaru. Ako se može ponovo koristiti, mora se očistiti i držati u dobrom stanju.

Redovno pregledajte da li se HTZ dobro čuva, skladišti i redvno nosi. Ukoliko to nije slučaj, proverite zašto je tako. Odredite osobu koja će biti odgovorna za čuvanje i održavanje celukupne zaštitne opreme. Ukoliko postoje situacije gde je bolje iskoristiti opremu za jednokratnu upotrebu, iskoristite je i bacite, troškovi će biti jeftiniji. Ukoliko dođe do oštećenja opreme ili njenog gubitka, potrebno je naglasiti radnicima da je važno prijaviti svaku grešku. U takvim situacijama, reagujte brzo i ažurirajte opremu.

Vrste HTZ opreme

Zaštitna oprema za oči

Opasnosti koje mogu uticati na zdravlje očiju jesu hemijske supstance, prašina, isparenja i gasovi, zračenja itd. Kao oprema koja se koristi u takvim situacijama služe zaštitne naočare, zaštitni okviri za lice, štitnici za oči, viziri i slično.

Važno je da zaštita očiju ima odgovarajuću kombinaciju zaštite od udara, prašine, prskanja, rastopljenog metala i da odgovara korisniku.

Zaštitna odeća za glavu i vrat

Opasnosti koje utiču na zdravlje glave i vrata jesu udar padajućih ili letećih objekata, opasnost od udaranja glave, zapetljavanje kose u mašinama, hemijske kapljice ili prskanje istih, klima ili previše visoka temperature. U navedene svrhe služe industrijski zaštitni šlemovi, kape, gumice za kosu i vatrogasne kacige. Neke zaštitne kacige sadrže ili mogu biti opremljene posebno dizajniranom zaštitom za oči ili sluh. Pored toga, važno je ne zaboraviti na zaštitu vrata, gde se mogu koristiti šalovi za upotrebu tokom zavarivanja. Ukoliko je oprema za zaštitu glave štećena, treba je odmah zameniti.

Zaštita sluha

Najeća opasnosti koja preti čulu sluha jeste buka. Buka je kombinacija nivoa zvuka i trajanja ekspozicije, gde su zvukovi visokog nivoa opasnost čak i sa kratkim trajanjem. U takvim situacijama treba se zaštititi nošenjem čepova za uši, kapicama za polu umetanje ili ostalim štitnicima za uši.

Veoma je važno da se na vreme obezbede odgovarajuća sredstva za zaštitu sluha kao i obučavanje radnika za pravilno korišćnje zaštite.

Izaberite zaštitnike koji smanjuju buku do prihvatljivog nivoa, istovremeno dozvoljavajući sigurnost i komunikaciju.

Zaštitna oprema za ruke

Abrazija, ekstremne temperature, posekotine, udarci, hemikalije, električni udar, zračenje, vibracije, biološki agensi i produženo uranjanje u vodu, opasnosti su koje vrebaju ruke svakog radnika. Kao pogodna zaštitna odeća koriste se rukavice, rukavice sa manžetom, rukavice i navlake koje pokrivaju deo ili celu ruku.

Potrebno je izbegavati rukavice u radu sa mašinama kao što su bušilice na klupama gde se rukavice mogu zakačiti za alat.

Neki materijali nisu u potpunosti otporni na hemikalije, pa iz tog razloga vodite računa o izboru rukavica. Barijerne kreme su nepouzdane i nisu zamena za pravilnu HTZ zaštitu.

Dugotrajno nošenje rukavica može kožu učiniti toplom i znojnom, što dovodi do problema sa kožom. Korišćenjem odvojenih unutrašnjih rukavica od pamuka može se sprečiti prekomerno znojenje.

HTZ obuća

Vlažni, topli i hladni uslovi, elektrostatičko nakupljanje, klizanje, odsecanje i probijanje, padajući predmeti, teška opterećenja, metalni i hemijski prskanje, vozila i još puno toga, opasnosti su kada su u pitanju moguće povrede nogu.

Kao HTZ obuća koriste se sigurnosne čizme i cipele sa zaštitnim kapicama, otpornim na penetraciju, specifična obuća, kao npr. čizme za livnice i čizme za motorne testere.

Obuća može imati različite šablone i materijale koji pomažu u sprečavanju klizanja u različitim uslovima, uključujući potkove otporne na ulje ili hemikalije. Takođe, zaštitna obuća može biti antistatik, električno provodljiv ili termički izolovan.

U svakom slučaju za identifikovane rizike treba odabrati odgovarajuću obuću.

Zaštita lica i disajnih organa

Atmosfere sa nedostatkom kiseonika, prašina, gasovi i isparenja, mogu narušiti zdravlje pluća. U takvim situacijama koristi se respiratorna zaštitna oprema (RPE).

Neki respiratori se oslanjaju na filtriranje zagađivača vazduha na radnom mestu. To uključuje jednostavne filterske maske za lice i respiratore s pomoćnim napajanjem.

Takođe, postoje i tipovi aparata za disanje koji obezbeđuju nezavisno snabdevanje vazduha koji se može udisati.

Filteri imaju ograničen život. Tamo gde postoji nedostatak kiseonika ili opasnost od gubitka svesti usled izlaganja visokim nivoima štetnih isparenja, koristi se samo aparat za disanje, pa tada nikada nemojte koristiti filter maske. Kada se koristi respiratorni filter, mora se koristiti pravi tip jer je svaki od njih delotvoran samo za ograničeni raspon zagađenja.

Zaštitna odeća za celo telo

Najčešće u zaštitnu opremu za telo spadaju konvencionalni ili jednokratni kombinezoni, bojlerska odela, kecelje, hemijska odela. Oni imaju svrhu da zaštite od opasnosti kao što su toplotno i hemijsko zračenje, od pritiska ili raznih prskanja, kontaminirane prašine, udara ili prodora, prekomernog habanja ili zaplitanje sopstvene odeće u mašine.

Izbor materijala zaštitne odeće uključuje anti-plamen, antiabraziv, antistatik, hemijski nepropusnu i odeću koju odlikuje visoka vidljivost.

Pored navedene zaštitne opreme, ne zaboravite drugu zaštitu, kao što su sigurnosni pojasevi ili prsluci za spašavanje, u zavisnosti od tipa posla kojim se bavite.

Isto tako, od velike važnosti za bezbednost radnika je redovna provera opreme, korišćenje adekvatnog alata, a pre svega proefesinalna obuka na radu i korišćenju zaptitne opreme bilo kojeg tipa.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *