ZAŠTO JE ZAŠTITA BALA OD SPOLJNIH UTICAJA VAŽNA?

Mreža za pokrivanje bala

Životinjama, kao i ljudima, potrebna je hrana nutritivno bogata da bi bile zdrave i snažne. Ako se ozbiljno bavite stočarstvom, sigurno vam je u interesu da imate kvalitetnu stoku. To možete postići samo ukoliko ih pravilno hranite. Nakon baliranja žitarice mogu izgubiti svoja svojstva ako ih ne zaštitimo. Zato je […]