Joga

Kad je u pitanju fizikalna medicina sa rehabilitacijom potrudili smo se da skupimo na jednom mestu pregled kompletne literaturu koja je dostupna na našem jeziku u Srbiji.

Teme, autore, knjige, udžbenike, kongrese, simpozijume, monografije, članke i naučne radove iz oblasti fizikalne medicine pogledajte ispod, a ideju za ovu sistematizaciju dao nam je  Dejan Peruničić, direktor ambulante Family Therapy Center čija je specijalnost fizikalna terapija u Beogradu.

Literaturu smo prikazali po po godini izdanja, tj. od 1949, pa do 2016.-ti godine. Nadamo se da će donji podaci biti dragoceni svim profesionalcima koji koreliraju sa ovom granom medicine.

Redni broj, ime autora ili kongresa, naslov izdanja odnosno tema kongresa, godina izdanja, izdavač i eventuelno izvor.

1 Naučni sastanak za reumatologiju, balneologiju i fizikalnu medicinu (1 ; 1949, Zagreb) Program I. naučnog sastanka za reumatologiju, balneologiju i fizikalnu medicinu : Zagreb, 15.-17. XII. 1949 1949 Savez lekarskih društava Jugoslavije, Zbor lječnika Hrvatske, Sekcija za reumatologiju, balneologiju i fizikalnu medicinu Zbora L. H.
2 Pinter, Tomislav Fizikalna kemija za medicinare / Tomislav Pinter 1951 Školska knjiga
3 Naučni sastanak za reumatologiju, fiz. medicinu i balneoklimatologiju (2 ; 1963, Zagreb) Sadržaji predavanja : II. naučni sastanak (kongre) za reumatologiju, fiz. medicinu i balneoklimatologiju / Savez lekarskih društava Jugoslavije, Savezni odbor Sekcija za reumatologiju, fizikalnu medicinu te Sekcija za balneoklimatologiju 1953 Savez lekarskih društava Jugoslavije, Savezni odbor Sekcija za reumatologiju, fizikalnu medicinu te Sekcija za balneoklimatologiju
4 Körbler, Juraj Medicinska fizika : (iatrophysika) / napisao Juraj Körbler 1957 IBI
5 Pinter, Tomislav Fizikalna kemija za medicinare / Tomislav Pinter 1958 Medicinska knjiga
6 Vuletić, Vinko Fizikalna dijagnostika : inspekcija, palpacija, perkusija i auskultacija / napisao Vinko Vuletić. Pregled neurološkog bolesnika / napisao Sergije Dogan 1962 Školska knjiga
7 Свињард, Честер Dijete sa spinom bifidom / Chester A. Swinyard ; prevela Ljiljana Zergollern 1970 Savez društava defektologa Jugoslavije
8 Rehabilitacija : udžbenik fizikalne medicine i rehabilitacije / Howard A. Rusk i 36 suradnika ; uz redakcijsku pomoć Eugene J. Taylora 1971 Savez društava defektologa Jugoslavije
9 Dokumentacijski vestnik 1974 Zavod SRS za rehabilitacijo invalidov
10 Stošljević, Lazar Fizikalna medicina i rehabilitacija : priručnik za III razred medicinske škole / Lazar Stošljević 1976 Svjetlost
11 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1978 Naučna knjiga
12 Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije (3 ; 1979, Sarajevo-Ilidža) Treći kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije : Sarajevo-Ilidža 26-29. 9. 1979 godine 1979 Savez ljekarskih društava SFRJ
13 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1980 Naučna knjiga
14 Томић, Братислав М. Fizikalna terapija : udžbenik za studente više medicinske škole / Bratislav M. Tomić 1981 Viša medicinska škola
15 Зборник радова Саветовања о месту, улози и начину организовања физикалне медицине и рехабилитације у систему општенародне одбране / [организатор Медицински факултет у Београду … и др.] 1981 [б. и.]
16 Jajić, Ivo Specijalna fizikalna medicina / Ivo Jajić ; [crteži Vjekoslav Brešić] 1983 Školska knjiga
17 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1983 Naučna knjiga
18 Fizikalna medicina i rehabilitacija : časopis Društva fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske : Journal of the Croation Association of Phisical and Occupation Therapistis / glavni i odgovorni urednik Ivo Jajić 1984 Društvo fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske
19 Савић, Коста Fizikalna medicina / Kosta Savić, Danica Obradović, Olga Popović 1985 Medicinska knjiga
20 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1986 Naučna knjiga
21 Ристановић, Душан Biofizički osnovi fizikalne medicine : (termoterapija i elektroterapija) / D.[Dušan] Ristanović 1986 Medicinski fakultet
22 Kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije (5 ; 1987, Bled) Zbornik radova / 5. Kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije, Bled, 21-24 oktobar, 1987 ; [organizator] Udruženje lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije 1987 s.n.]
23 Станишић, Милић Fizikalna medicina : za studente stomatologije / Milić Stanišić 1987 Medicinska knjiga
24 Spominski sestanek Metode Kramarjeve (10 ; 1988, Radenci) X. spominski sestanek Metode Kramarjeve – XX. občni zbor [Društva fizioterapevtov in delovnih terapevtov SR Slovenije], Radenci, 21. – 22. april 1988 / [uredila Ivana Dolenc] 1988 Društvo fizioterapevtov in delovnih terapevtov SR Slovenije
25 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1988 Naučna knjiga
26 Зелић, Обрад Fizikalna medicina : praktikum / Obrad Zelić, Branislav Isakov 1989 Sportska knjiga
27 Spominski sestanek Metode Kramarjeve (12 ; 1990, Portorož) XII spominski sestanek metode Kramarjeve ; XXIII občni zbor, Portorož 5-6.april 1990 / [uredili Tatjana Breznik, Ivana Dolenc] 1990 Društvo fizioterapevtov in delovnih terapevtov SR Slovenije
28 Цонић, Живојин Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : za studente stomatologije / Živojin Conić 1991 Naučna knjiga
29 Fizikalna terapija u dermatologiji i kozmetici / Ivan Knajtner, Ivan Dostanić, Milorad Ljuština, Branislav Isakov 1991 Medicina Yugoslavica
30 Недвидек, Борис Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije / Boris Nedvidek 1991 Medicinski fakultet
31 Јајић, Иво Specijalna fizikalna medicina / Ivo Jajić ; [crteži Vjekoslav Brešić] 1991 Školska knjiga
32 Михајловић, Вукашин Osnovi fizikalne medicine / Vukašin Mihajlović 1992 Medicinska knjiga
33 Конгрес љекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије (1993, Игало) Зборник радова / Конгрес љекара за физикалну медицину и рехабилитацију Југославије, Игало, 28. 09. – 01. 10. 1993. ; [редакциони одбор Милан Вујчић] 1994 [б. и.]
34 Зелић, Обрад Fizikalna medicina : praktikum / Obrad Zelić, Branislav Isakov 1995 Kultura
35 ФТ : Физикална терапија : часопис за физиотерапеуте и радне терапеуте / одговорни уредник Нада Сенић 1995 [б. и.]
36 Ристановић, Душан Osnovi fizikalne medicine / Dušan Ristanović 1995 Medicinske komunikacije
37 Зековић, Предраг Fizikalna terapija sa rehabilitacijom / Predrag Zeković 1996 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
38 Цонић, Снежана Fizikalna medicina : za II i III razred medicinske škole obrazovni profil: kozmetički tenhničar / Snežana Conić, Predrag Delibašić 1996 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
39 Ристановић, Душан Osnovi fizikalne medicine / Dušan Ristanović 1996 Nauka
40 Костић, Олга Fizikalna medicina i rehabilitacija : udžbenik za studente i lekare / Olga Kostić ; [crteži Branko Kostić] 1997 O. Kostić ; Info Niš ; Narodne novine
41 Радовић, Петар Физиотерапија у акушерству / Петар Радовић, Јован Љубинковић 1997 Velarta
42 Јевтић, Милорад Р. Fizikalna medicina / Milorad R. Jevtić, Vesović-Potić Vladislava 1997 Medicinski fakultet
43 Цонић, Снежана Fizikalna medicina : za II i III razred medicinske škole : obrazovni profil kozmetički tehničar / Snežana Conić, Predrag Delibašić ; [crteži Tatjana Milić] 1998 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
44 Јевтић, Милорад Р. Fizikalna medicina i rehabilitacija / Milorad R. Jevtić 1999 Medicinski fakultet
45 Весовић-Потић, Владислава Fizikalna medicina i rehabilitacija u ovom veku / Vladislava Vesović-Potić 2000
46 Вељковић, Миодраг Test pitanja sa odgovorima iz fizikalne medicine i rehabilitacije / Miodrag Veljković, Milorad Jevtić, Tanja Luković 2002 Medicinski fakultet
47 Јандрић, Славица Etiologija, patofiziologija i konzervativno liječenje degenerativnih reumatskih oboljenja = Etiology, Pathophysiology and Conservative Management of Degenerative Joint Disease / Slavica Jandrić 2002
48 Михајловић, Вукашин Физикална терапија / Вукашин Михајловић 2002 Ободско слово
49 Костић, Олга Fizikalna medicina i rehabilitacija / Olga Kostić 2002 Studentski informativno-izdavački centar
50 Конгрес физиотерапеута Србије (1 ; 2003, Београд) Zbornik sažetaka / Prvi kongres fizioterapeuta Srbije, Beograd, 19-21. septembra 2003. ; [glavni i odgovorni urednik Predrag Đorđević] 2003 Društvo fizioterapeuta Srbije
51 Клинички центар Србије. Центар за физикалну медицину и рехабилитацију (Београд) Првих десет година : [издање поводом десет година рада Центра за физикалну медицину и рехабилитацију Клиничког центра Србије и десет година наставне базе за предмет Физикална медицина и рехабилитација Медицинског факултета Универзитетау Београду] / [уредник Ранка Крунић-Протић] 2003 Клинички центар Србије
52 Бранковић, Слободан Fizikalna terapija i kvalitet života kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom / Slobodan Branković 2003
53 Конгрес физиотерапеута Србије (2 ; 2005, Златибор) Zbornik sažetaka / Drugi kongres fizioterapeuta Srbije, Zlatibor, 22-25. septembra 2005. ; [urednik Predrag Đorđević] 2003 Društvo fizioterapeuta Srbije
54 Недвидек, Борис Osnovi fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije / Boris Nedvidek 2003 Medicinski fakultet
55 Крунић-Протић, Ранка Pobediti neaktivnost : od postelje do sporta : priručnik namenjen zdravstvenim radnicima, osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica / [autori Ranka Krunić-Protić, Mirko Teofilovski, Predrag Vidaković] 2003 Handicap International
56 Физијатријски дани Србије и Црне Горе (3 ; 2003, Лепенски Вир) Зборник радова / 3. физијатријски дани Србије и Црне Горе, Лепенски Вир, 10-14.9. 2003 ; [организатори] Удружење физијатара Србије и Црне Горе и Завод за специјализовану рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској Бањи 2003 Удружење физијатара Србије и Црне Горе
57 Николић, Жарко Fizikalna medicina i rehabilitacija posle povrede lokomotornog sistema : opšti deo / Žarko Nikolić 2004 Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
58 Милојевић, Момир М. Uloga fizikalnog tretmana u lečenju eksudativnog pleuritisa = The Role of Physical Rehabilitation in the Treatment of Exudative Pleurisy / Momir M. Milojević, Vesna Kuruc 2004
59 Јокановић, Владимир 90 godina lečenja u banji Kanjiža = Kanjiza Spa : Ninety Years of Healing / Vladimir Jokanović 2004
60 Вељковић, Миодраг Klinička fizikalna terapija kod lezije perifernih nerava / Miodrag Veljković 2004 Medicinski fakultet
61 Reumatologija za praksu sa fizijatrijom u reumatologiji i nekim graničnim područjima : za reumatologe i fizijatre, pedijatre, interniste, specijaliste medicine rada,lekare opšte medicine i specijaliste opšte medicine, specijalizante i poslediplomce iz reumatologije i fizijatrije, studente medicine i stomatologije, (po katalogu znanja) fizioterapeute, medicinske sestre (tehničare) i druge koji rade sa reumatskim bolesnicima / Miomir Ristić … [et al.] 2004 Narodna i univerzitetska biblioteka „Ivo Andrić“
62 Конгрес физијатара Србије и Црне Горе (4 ; 2004, Бања Ковиљача) Zbornik radova / Četvrti kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Banja Koviljača 20-24. oktobar 2004. godine ; [organizatori] Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ 2004 Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore ; Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača“
63 Јандрић, Славица Ђ. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije / Slavica Jandrić 2005 Grafomark
64 Дубљанин-Распоповић, Емилија Утицај проприоцептивног тренинга на побољшање неуромускуларне перформансе после реконструкције предње укрштене везе зглоба колена / Емилија Дубљанин-Распоповић, Драгана Матановић, Марко Кадија 2005
65 Савић, Коста Kineziterapija : jedan od najvažnijih aspekata medicinske rehabilitacije = Kinesitherapy : One of the Most Important Aspects of Medical Rehabilitation / Kosta Savić 2005
66 Janković, Aleksandar Physical Therapy of Venous Ulcers : Effects of Electroionotherapy and Polarized Light = Fizikalna terapija venskih ulkusa: efekti elektrojonske terapije i polarizovane svetlosti / Aleksandar Janković, Milenko Stanojević, Ivana Binić 2005
67 Dimitrijević, Lidija The Importance of Early Diagnosis and Early Physical Treatment of Cerebral Palsy = Značaj rane dijagnoze i ranog fizikalnog tretmana cerebralne paralize / Lidija Dimitrijević, Bosanka Jakub-Jocić 2005
68 Вељковић, Миодраг Opšta fizikalna terapija / Miodrag Veljković 2005 Viša medicinska škola
69 Физијатријски дани Србије и Црне Горе (4 ; 2005, Игало) Zbornik radova / IV fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 16-19. 2. 2005. ; [organizatori] Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore [i] Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Simo Milošević“ 2005 Udruženje fizijatra Srbije i Crne Gore
70 Конгрес физијатара Србије и Црне Горе са међународним учешћем (6 ; 2006, Врњачка Бања) Zbornik radova / 6. kongres fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 01-04. novembar 2006. godine 2006 Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore
71 Ђуровић, Александар Ефекти пулзирајућег нискофреквентног магнетног поља у раној рехабилитацији болесника са тоталном бесцементном артропластиком кука / Александар Ђуровић, Мирјана Животић-Вановић, Дејан Поповић 2006
72 Николић, Данило Медицина спорта и здрава дуговечност / Данило Николић 2006 Д. Николић
73 Зечевић-Луковић, Тања Opšta fizikalna terapija : test pitanja / Tanja Zečević-Luković 2006 Medicinski fakultet
74 Конгрес физиотерапеута Србије (3 ; 2007, Нишка Бања) Knjiga sažetaka / Treći kongres fizioterapeuta Srbije, Niška Banja, 20-23. septembra 2007. ; [urednik Aleksandar Nikolić] 2007 Društvo fizioterapeuta Srbije
75 Вељковић, Миодраг Uvod u kliničku praksu : udžbenik za osnovnu nastavu : [za predmet fizikalna medicina i rehabilitacija] / Miodrag Veljković, Verica Veljković 2007 Medicinski fakultet
76 Јандрић, Славица Izometrička snaga mišića kuka kod osoba sa posttraumatskom potkolenom amputacijom = Isometric Hip Muscle Strenght in Posttraumatic below-Knee Amputees / Slavica Jandrić 2007
77 Klinički efekti terapije laserom male snage u lečenju akutnog tendinitisa rotatorne manžetne / Viktorija Savić … [et al.] 2007
78 Конгрес физијатара Црне Горе (1 ; 2007, Игало) Zbornik radova / Prvi kongres fizijatara Crne Gore, Igalo, 11-15. 7. 2007. ; [organizatori] Udruženje fizijatara Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“ 2007 Udruženje fizijatara Crne Gore
79 Девечерски, Гордана Istorija razvoja službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Vojvodini = A Historical Review of the Development of Physical Medicine and Rehabilitation Service in Vojvodina / Gordana Devečerski, Kosta Savić, Branislav Bobić 2007
80 Вељковић, Миодраг Klinička fizikalna terapija : test pitanja / Miodrag Veljiković 2007 Medicinski fakultet
81 Вељковић, Миодраг Metode medicinske rehabilitacije internističkih i reumatskih bolesnika : test pitanja / Miodrag Veljković 2007 Medicinski fakultet
82 Neki problemi iz reumatološke i fizijatrijske prakse o kojima se manje zna. Knj. 2 / Vladimir Ristić … [et al.] 2007 B. Radulović
83 Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем (8 ; 2008, Ивањица) Zbornik radova / 8. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 21-24. maj 2008. godine, Ivanjica ; [organizatori Udruženje fizijatara Srbije [i] Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srpskog lekarskog društva] 2008 Udruženje fizijatara Srbije
84 Bela knjiga fizikalne i rehabilitacione medicine u Evropi / [editors Christopher Gutenbrunner, Anthony B. Ward, M. Anne Chamberlain] ; priredili Sekcija fizikalne i rehabilitacione medicine … [et al.] 2008 Udruženje fizijatara Srbije
85 Вељковић, Миодраг Клиничка физикална терапија и рехабилитација трауматолошких и ортопедских болесника / Миодраг Вељковић 2008 Медицински факултет
86 The Effects of Short-Term Preoperative Physical Therapy and Education on Early Functional Recovery of Patients Younger Than 70 Undergoing Total Hip Arthroplasty = Efekti kratkotrajne preoperativne fizikalne terapije i edukacije na rani funkcijski oporavak bolesnika mlađih od 70 godina sa totalnom artroplastikom kuka / Aleksandra Vukomanović … [et al.] 2008
87 Примена активираног рекомбинантног фактора VII током физикалне рехабилитације деце са хемофилијом и инхибиторима / Драгана Јанић … [и др.] 2008
88 Rehabilitaciona medicina u traumatologiji i ortopediji / Milorad R. Jevtić … [et al.] 2009 Medicinski fakultet
89 Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : udžbenik za studente medicine / [autori Blagojević Tatjana … et al.] ; glavni urednik Vladislava Vesović Potić 2009 Medicinski fakultet Univerziteta, Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
90 Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем (9 ; 2009, Суботица) Zbornik radova / 9. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 13-16. maj 2009. godine, Subotica ; [organizatori] Udruženje fizijatara Srbije 2009 Udruženje fizijatara Srbije
91 Николић, Жарко, 1923- Povrede ekstremiteta, lečenje i medicinska rehabilitacija / Žarko Nikolić ; [ilustracije-crteži Jelena Jovanović] 2009 Draslar Partner
92 Јандрић, Славица Ђ. Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije / Slavica Đ. Jandrić 2009 Grafomark
93 Јованић, Горан, 1967- Krivično-pravni i penološki recidivizam osuđenih lica / Goran Jovanić 2010
94 Uticaj etiologije na ishod kohlearne implantacije kod postlingvalno gluvih odraslih osoba : studija slučaja / Sanja Ostojić … [et al.] 2010
95 Голубовић, Славица, 1951- Artikulacione sposobnosti dece predškolskog uzrasta / Slavica Golubović, Gordana Čolić 2010
96 Јовановић, Надица, 1958- Epidemiologija i genetika mucanja – pregled istraživanja / Nadica Jovanović, Milan Kulić, Ivana Terzić 2010
97 Одовић, Гордана, 1969- Asistivne tehnologije u prilagođavanju radnog mesta / Gordana Odović 2010
98 Драгојевић, Нада, 1947- Teorije porodičnog funkcionisanja / Nada Dragojević, Ivona Milačić Vidojević 2010
99 Маћешић-Петровић, Драгана, 1964- Montesori metod – priroda obrazovanja / Dragana Maćešić-Petrović, Lazar Aničić, Aleksandra Đurić-Zdravković 2010
100 Филиповић, Мирко, 1957- Samoubistvo u Rusiji / Mirko Filipović 2010
101 Hydroxyprolin levels in young adults indergoing muscular stretching and neural mobilization / Olivia da Rocha Mafra … [et al.] 2010
102 Конгрес физијатара Црне Горе (2 ; 2010, Игало) Zbornik radova / Drugi kongres fizijatara Crne Gore, Igalo, 17-21. 2. 2010. ; [organizatori] Udruženje fizijatara Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“ 2010 Udruženje fizijatara Crne Gore ; Institut „Dr Simo Milošević“
103 Михајловић, Вукашин, 1936- Физиотерапија у спорту / Вукашин Михајловић 2010 Факултет примијењене физиотерапије Универзитета Црне Горе
104 Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем (10 ; 2010, Кладово) Zbornik radova / 10. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 02-05. jun 2010 godine, Kladovo ; [organizator] Udruženje fizijatara Srbije ; [glavni i odgovorni urednik Milica Lazović] 2010 Udruženje fizijatara Srbije
105 Gligorović, Milica, 1966- Executive Functions and Achievements in Art Education in Children with Mild Intellectual Disability / Milica Gligorović, Nataša Buha Đurović 2010
106 Маћешић-Петровић, Драгана, 1964- Neuropsihološki tretman vs. intelektualna ometenost / Dragana Maćešić-Petrović, Lazar Aničić, Mirjana Japundža-Milisavljević 2010
107 Буха-Ђуровић, Наташа, 1975- Inhibitorna kontrola i bilingvizam dece sa lakom intelektualnom ometenošću / Nataša Buha-Đurović, Milica Gligorović 2010
108 Јовић, Стеван, 1947- Medicinska rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima / Stevan Jović 2011 Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“
109 Швиртлих, Ласло, 1946- Клиничка физикална терапија. 1 / Ласло Швиртлих, Радица Драгојловић Ружичић 2011 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“
110 Funkcionalna nezavisnost starih osoba posle moždanog udara = Functional Independence of Elderly People after Brain Stroke / Jadranka Urošević … [et al.] 2011
111 Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем (11 ; 2011, Златибор) Zbornik radova / 11. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 19.-22. maj 2010 godine, Zlatibor ; [organizator] Udruženje fizijatara Srbije ; [glavni i odgovorni urednik Milica Lazović] 2011 Udruženje fizijatara Srbije
112 Трбић-Бартуловић, Весна Б., 1944- Fizikalna medicina / Vesna B. Trbić-Bartulović 2011 Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija „Visan“
113 Kongres fizioterapeuta Srbije (5 ; 2011, Vrnjačka Banja) Fizioterapija u 21 veku : program / 5. kongres fizioterapeuta Srbije, Vrnjačka Banja, 14-16. 10. 2011. ; [urednik Ljiljana Katunac] 2011 Društvo fizioterapeuta Srbije
114 Митрашиновић, Дејан, 1968- Клиничка физикална терапија / Дејан Митрашиновић 2011 Висока здравствено-санитарна школа струковних студија „Висан“
115 Примена хидрокинезитерапије у лечењу деце с церебралном парализом / Лидија Димитријевић … [и др.] 2012
116 Јандрић, Славица Ђ. Skolioze, kifoze i lordoze / Slavica Đ. Jandrić 2012 Grafomark
117 Николић, Жарко, 1923- Povrede ekstremiteta, lečenje i medicinska rehabilitacija / Žarko Nikolić ; [ilustracije-crteži Jelena Jovanović] 2012 Draslar Partner
118 Конгрес физијатара Србије са међународним учешћем (12 ; 2012, Врњачка Бања) Zbornik radova / 12. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012 godine, Vrnjačka Banja ; [organizator] Udruženje fizijatara Srbije ; [glavni i odgovorni urednik Milica Lazović] 2012 Udruženje fizijatara Srbije
119 Стефановски, Михајло Rehabilitacija politraumatiziranih ranjenika sa povredama grudnog koša i ekstremiteta izazvanim dejstvom vatrenog oružja / Mihajlo Stefanovski, Gordana Stefanovski 2013 Panevropski univerzitet Apeiron
120 Физијатрија / Александар Ђуровић и др. 2014 Медија центар Одбрана
121 Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije : udžbenik za studente medicine / [autori Čutović Milisav … et al.] 2014 Medicinski fakultet Univerziteta
122 Мехољић, Ајша Fizioterapija u reumatologiji : udžbenik za studente fakulteta zdravstvenih nauka / Ajša Meholjić, Gordan Bajić, Amir Meholjić 2015 Panevropski univerzitet Apeiron
123 Значај ласеротерапије у физикалној терапији старих особа / Радица Драгојловић Ружичић … [и др.] 2015
124 Social functioning of elderly persons with malignant diseases / Svetlana Berat…[et al.] 2015
125 Long term complications of ventilation tube insertion in children with otitis media with effusion / Vladimir Djordjević…[et al.] 2015
126 Social participation of women with breast cancer / Snežana Nikolić…[et al.] 2015
127 Конгрес физијатара Босне и Херцеговине са међународним учешћем (6 ; 2016, Бања Лука) Zbornik radova / 6. kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, Banski dvor i Akademija nauka, 06-09. oktobar 2016 ; [urednik Gordana Stefanovski] 2016 Udruženje fizijatara Republike Srpske
128 Митрашиновић, Дејан, 1968- Medicinska rehabilitacija / Dejan Mitrašinović 2016 Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan
129 Ђуровић, Александар, 1958- Физијатријска пропедевтика / Александар Ђуровић, Зорица Брдарески, Александра Вукомановић и сарадници 2016 Медија центар Одбрана
130 Basics of Physical Medicine and Rehabilitation : textbook for Students of Medicine / [authors Čutović Milisav … [et al.] ; translators Ivana Tošković, Dunja Šantrić] 2016 University of Belgrade, Faculty of Medicine
131 Basics of Physical Medicine and Rehabilitation : textbook for Students of Medicine / [authors Čutović Milisav … [et al.] ; translators Ivana Tošković, Dunja Šantrić] 2016 University of Belgrade, Faculty of Medicine

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *