Prevodioci često dolaze u situaciju da pojašnjavaju šta je prevođenje i kako ono izgleda. Ova profesija gravitira između zanata i umetnosti. Zavisno o kakvom zahtevu je reč i kog tipa je tekst koji se prevodi. U prilici smo da čujemo mišljenja mnogih da je prevodilaštvo samo zamena reči na različitim jezicima. Naravno da ovu profesiju ne možemo tako klasifikovati, jer je njena slika mnogo šira.

Sva zanimanja sa kojima smo se susreli ili makar samo čuli za njih imaju svoje radne procese. Naravno, to je slučaj i sa prevodilaštvom. Proces prevođenja je vrlo složen i zahtevan. Taj posao podrazumeva niz zadataka koji se mogu podeliti u minimum četiri podjednako važne faze.

Faze prevođenja

Ako uzmemo u obzir da je potrebno da se prevodi rade u specijalizovanim centrima, tzv. prevodilačkim agencijama onda se podrazumeva da osoblje prevodilačke agencije čine stručnjaci iz različitih oblasti. Svako je podjednako važna karika u nizu i neophodno je da svi učetvuju u procesu prevođenja  kako bi prevod bio kvalitetan, tačan i završen u zadatom roku. Sposobnost pisanog izražavanja je važna veština za sve jezičke znalce, ali za prevodioce ima poseban značaj. Kakvog kvaliteta će biti prevod u velikoj meri zavisi od osećaja za jezik kako maternjeg tako i ciljanog jezika. Da bi književno delo i nakon prevoda zadržalo smisao i lepotu prevodilac treba da bude koliko umetnik toliko i vrsni lingvista.

Pripremna faza

Pripremna faza podrazumeva da se menadžer određene prevodilačke agencije upozna sa tehničkim detaljima. To podrazumeva da se pročita upustvo klijenta, prouči izvorni tekst i sve njegove karakteristike koje su važne za prevod. U prvoj fazi se upoznaje sa tekstom i zaključuje kojoj  oblasti pripada njegov sadržaj. Zavisno od toga koji je tip teksta u pitanju angažuje se stručnjak specijalizovan za prevod te vrste sadržaja. Kada na nekom projektu radi više prevodilaca, menadžer projekta je taj koji brine o doslednosti i usklađivanju prevoda.

Konkretan rad na tekstu

Rad na tekstu ne podrazumeva samo prevođenje sa jednog na drugi jezik. Kada angažovani u prevodilačkoj agenciji prevedu tekst na traženi jezik neophodno je da se izvrši poređenje prevoda sa izvornim tekstom i lektura. Dakle, potrebno je gramatički uskladiti i lokalizovati prevedeni tekst, zavisno od ciljne grupe kojoj je namenjen i u svrhu čega se radi prevod, tj.šta njime treba da se postigne.

Korektura teksta

Pre nego tekst predamo klijentu poželjno je da se uradi konačna kontrola teksta. Ispravljaju se tehničke greške ukoliko ih ima. Greške tog tipa mogu nastati prilikom kucanja teksta ili prilikom dizajniranja, ukoliko je za tim bilo potrebe. Kada prođe kroz ove tri osnovne faze možemo reći da je prevod spreman i da se može isporučiti klijentu.

Isporuka prevoda

Koliko će vremena trebati da se završi prevod zavisi od vrste i težine teksta. Kada je prevođenje završeno poželjno je da klijent pregleda tekst i ukoliko za tim ima potrebe sugeriše na eventualno ispravljanje istog. Ukoliko se radi o odgovornoj i poslovno konkurentnoj prevodilačkoj agenciji neophodno je da rokovi budu ispoštovani. Kako zbog interesa klijenta, tako i zbog renomea prevodilačke agencije. Zato se o svakom detalju u pripremnoj fazi mora podjednako voditi računa.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *