Termometri

Merenje  temperature svodi se na merenje termometrijskog svojstva, a funkcioniše tako što se dva tela dovode na istu ravnotežnu toplotu, a temperaturu koju pokazuje istrument je i temperatura tela s kojim je u dodiru.

Prilikom merenja temperature objekta toplota se prenosi između objekta i termometra dok nisu u ravnotežnoj temperaturi, termometar meri ravnotežu a ne stvarnu temperaturu objekta i zbog toga dolazi do netačnosti. 

Ukoliko se bavite poslom koji vam iziskuje upotrebu termometra, u nastavku teksta daćemo vam korisne informacije koje morate znati.

TIPOVI TERMOMETARA

Danas termometre možemo naći na svakom koraku, postali su istrument koji nam mnogo znači i olakšava posao. Spoljnu temperaturu mere meteorološke stanice i rezultati su nam danas dostupni svuda, ali kako izmeriti recimo unutrašnju temperaturu sobe ili samog radijatora? Naravno, u tome nam danas pomažu termometri.

Postoje različite vrste termometara i načini na kojima se ispoljavaju rezulatati merenja. Imamo nekoliko termometrijskih svojstava koje su pogodne za merenje temperature: 

  • povećanje zapremine (žive, alkohola ili plina)
  • promena pritiska (gasni termometar)
  • promena električnog otpora (otporni termometar)
  • promena dužine (bimetalni termometar)
  • promene frekvencije elektromagnetnog zračenja tela (pirometar)

Bimetalni termometar je merač koji koristi bimetalnu traku kao senzorni deo, a rad bimetalne trake zavisi od toplotne ekspanzije metala. Namenjen je merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline, a model od nerđajućeg čelika namenjen je merenju temperature agresivnih fluida pod pritiskom u agresivnoj i atmosferskoj sredini. Bimetalni termometri su jeftini i lako se čitaju. Merni opseg bimetalnih termometara je od -20 do +400 stepeni.

Industrijski stakleni termometri namenjeni su za merenje temperature tečnih i gasovitih fluida. Ovi termometri koriste osobinu promene zapremine tečnosti pri povećanju temperature. Najčešće se koristi živa, ali mogu se koristiti i druge tečnosti poput alholoha ili plina. Stakleni termometri sa živom koriste se za merenja od -40 do +400 stepeni.

Otporni termometri namenjeni su merenju temperature vazduha i tečnosti, gde je potrebno brzo reagovanje na promenu temperature. Merni opseg otpornih termometara može biti od 0 do 200-300-400 stepeni.

KAKO ODRŽAVATI I SERVISIRATI TERMOMETRE?

Kao i svaki drugi uređaj, tako i termometar može da se pokvari i daje pogrešne informacije. Kada do toga dođe, preostaje vam jedino da kontaktirate firmu koja se bavi servisiranjem i održavanjem mernih istrumenata. Savetujemo vam da odaberete firmu koja ima akreditovanu labaratoriju od strane Akreditacionog tela Srbije.

Servisiranje termometra obuhvata: odmašćivanje i čišćenje unutrašnjih i spoljašnjih delova, zamena dotrajalih delova, dovođenje u klasu tačnosti.

Postoji više faktora koji određuju interval između dva etaloniranja, neki od njih su: vrsta i preporuka proizvođača termometra, tendencija podataka iz prethodnih ispitivanja, uslovi radne sredine itd. Bez obzira na navedene faktore ukoliko primetite neke od sledećih situacija potrebno je da merilo odnesete na etaloniranje:

  • instrument je bio preopterećen iznad dozvoljene granice
  • instrument daje nelogične rezultate
  • instrumentom se ne rukuje po odgovarajućim uputstvima
  • instrument ima fizička oštećenja

ETALONIRANJE TERMOMETRA

Etaloniranje termometra i testiranje opreme igra veliku ulogu da bi se proverio ispravnost I tačnost merila.  Upravo iz tih razloga razni standardi, propisi i zakoni zahtevaju godišnje etaloniranje i proveru opreme, jer samo uz redovno etaloniranje opreme možete garantovati za kvalitet vašeg proizvoda.

TRANSMITERI TEMPERATURE

Transmiteri temperature su uređaji namenjeni pretvaranju temperature u električni signal. Oni menjaju svoju otpornost u funkciji temperature, i ta osobina svrstava ih u merne pretvarače temperature kod kojih se merenje temperature ostvaruje na osnovu merenja otpornosti. 

U zavisnosti od karaktera promene otpornosti u funkciji temperature dele se na one sa negativnim temperaturskim koeficijentom i one sa pozitivnim temperaturskim koeficijentom.

GDE PRONAĆI KVALITETNE TERMOMETRE?

Ukoliko ste u potrazi za kvalitetnim termometrima, naša preporuka ide kompaniji “Fadip – Merna tehnika doo” koja je godinama jedna od najpouzdanijih proizvođača termometara i drugih mernih istrumenata.

Pogledajte ponudu na njihovom sajtu i ukoliko vam nešto ne bude jasno ili imate dodatna pitanja pozovite broj telefona ili pošaljite email, njihovo stručno osoblje će vam izaći u susret.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.