Hudjik prikljucne masine

Kako bi setva bila uspešna, pre setve potrebno je obezbediti optimalne uslove za pravilno i brže klijanje semena. Predsetvena priprema treba obezbediti rastresiti površinski sloj zemlje koji će prekriti seme i tvrdu posteljicu u kojoj će seme biti postavljeno. Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva.

Kako bi jednostavnije i efikasnije obavili predsetvenu pripremu zemljišta, potrebne su vam specijalne mašine za takav vid posla, i znanje odnosno da razumete zašto se radi priprema i kako ona poboljšava prinos useva.

Šta je predsetvena priprema, zašto je važna i pomoću kojih mašina se vrši, pročitajte u nastavku teksta.

ŠTA JE PREDSETVENA PRIPREMA?

Adekvatnom predsetvenom pripremom zemljišta treba obezbediti odgovarajuće agrotehničke uslove za što bolju klijavost semena i kasniji razvoj biljaka, a to je rastresit površinski sloj koji će prekriti seme i optimalno zbijenu posteljicu na koju će seme biti položeno. 

U zavisnosti od tipa zemljišta predsetvenu pripremu treba obaviti 3 do 7 dana pred setvu. U tom periodu dolazi do sleganja setvenog sloja. Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kad se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen).

Predesetvenom pripremom obrađuje se zemljište, a to predstavlja: otklanjanje neravnina stvorenih nakon osnovne obrade, stvaranje povoljne strukture oraničnog sloja zemljišta i mešanje površinskog sloja radi bržeg zagrevanja zemljišta. Uz to, čuva se vlaga u zemljištu, sprečava porast korova i poboljšava vazdušni režim zemljišta što omogućava brže klijanje semena.

ZAŠTO JE VAŽNA PREDSETVENA PRIPREMA?

Pre setve je neophodno izvršiti kvalitetnu pripremu zemljišta, a cilj je:

  • pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu, 
  • očuvanje vlage iz jesenje-zimskog perioda,
  • dovođenje površinskog sloja zemljišta u optimalno stanje.

Predsetvenom pripremom zemljišta vrši se pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu, ali se i ubrzava prelazak hranljivih materija iz teško pristupačnih u lako pristupačni oblik. 

Ukoliko se vrši priprema odmah posle zimskog oranja, a pre mraza, vlaga će se bolje očuvati u zemljištu. Zemlja ispod kultivisanog sloja, a pod uticajem mraza biće manje sabijena. Na ovaj način semena će se lakše probijati do vlage. Seme posejano na pravoj dubini i to na nedirnutom, vlažnom sloju zemlje ima najoptimalnije uslove za klijanje.

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica.

Kasnije taj sloj treba da obezbedi pravilno ukorenjavanje biljke. Ako nemamo pravilno obezbeđena ova dva sloja otpor klici pri klijanju može biti veliki, ali i kontakt korena i zemljišnih čestica u slučaju suše je otežan.

Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve. Za ovu operaciju setvospremač mora imati horizontalan položaj u odnosu na zemlju sa dubinom rada od 6 do 8 cm.

Za ravnomerno klijanje i nicanje semena, dubina rada mora biti ujednačena. Sa većom dubinom setve od navedene dolazi do produžetka vremena za klijanje i povećanje opasnosti od stvaranja pokorice.

KAKO SE VRŠI PREDSETVENA PRIPREMA

Za pripremu zemljišta poljoprivrednici su vremenom koristili razne alate i oruđa, ali danas je to mnogo jednostavnije uz traktor i prikladne mašine. Za predsetvenu pripremu danas možete koristiti jednostavniju varijanu – setvospremač, ili kompleksniju varijantu setvospremača – germinator.

Setvospremač je priključna mašina za traktore, jednostavne i robusne konstrukcije, namenjena za kvalitetnu i ekonomičnu predsetvenu pripremu zemlje, jednu od najvažnijih operacija u tehnološkom  procesu proizvodnje ratarskih kultura.

Setvospremač je veoma važna mašina za svako seosko domaćinstvo koje se bavi poljoprivrednom, a do sada dobijenim rezultatima jedno je od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi.

Setvospremac Hudjik

Sistem setvospremača omogućava pripremu setveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zakorenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka i žitarica.

Pored osnovne fukncije, pripreme zemljišta za setvu, koristi se i za: aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka, itd.

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Prvenstveno namenjeno za finu pripremu zemljišta, za setvu industrijskog bilja kao i povrtarskih kultura.

Veoma je korisno ali i ekonomično oruđe, njime ćete dosta uštedeti vremena i goriva, a ovaj način se izbegava i nepotrebno gaženje zemljišta. 

U pooranom zemljištu sa samo jednim prohodom obrazuje odličnu setvenu posteljicu (ujednačene, tačne, podešene dubine) i fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena.

Za sobom ostavlja odlične uslove koji su bitni kod određenih useva (šećerna repa, luk, itd) kod kojih se ovim načinom pripreme zemljišta mogu znatno povećati prinosi.

PONUDA SETVOSPREMAČA I GERMINATORA

Ukoliko ste se pronašli u tekstu i setvospremač/germinator je rešenje za vaše probleme, naša preporuka je da pogledate priključne mašine firme Huđik.

Više informacija o mašinama možete pronaći na njihovom sajtu, na kome se takođe nalazi i ponuda različitih delova.

Na sajtu pogledajte spisak prodajnih mesta na kojima možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *