Šta je bolje rešenje za grejnu sezonu: peći na pelet ili šporeti na drva?

Teme u vezi sa potrošnjom električne energije, vrstama energenata i njihovom isplativošću danas su u samom vrhu popularnosti i interesovanja celokupne javnosti. Kako je grejna sezona već u toku, najveći broj domaćinstava obezbedio je grejna tela i resurse, ali je bavljenje efikasnošću, cenovnim faktorima i najboljim rešenjima i dalje veoma […]