SAJMOVI U NEMAČKOJ – CENTRI SVETSKOG BIZNISA  

Susreti proizvođača i davalaca usluga sa klijentima zainteresovanim za njihovu ponudu, u savremenom poslovanju dobili su nove oblike zahvaljujući pre svega mogućnostima koje daje primena informatičkih tehnologija. Iako virtuelni susreti zadovoljavaju sve veće potrebe modernog biznisa, sajmovi ostaju najpopularniji i najmasovniji vid okupljanja u oblasti ponude i tražnje roba i […]