izvor: blic.rs

Zaposleni u Srbiji, koji odlaze u penziju, imaju pravo na otpremninu. Ova isplata je obavezna i treba da bude najmanje u visini dve prosečne zarade tj. trenutno oko 193.800 dinara.

Prosečna zarada u Srbiji, prema poslednjim podacima RZS, iznosi 96.913 dinara.

Otpremnina za odlazak u penziju je važna jer pruža finansijsku podršku zaposlenima dok ne prime prvu penziju. Bez obzira na vrstu penzije koju će primati, svim zaposlenima sleduje otpremnina.

Kolika je otpremnina za odlazak u penziju u Srbiji?

Prema Zakonu o radu, poslodavac je dužan da isplati otpremninu u visini oko 180.000 dinara, što je otprilike dvostruko veće od prosečne zarade u Srbiji. Međutim, iznos otpremnine može biti veći u skladu sa odredbama opšteg akta, ali nikada manji od zakonskog minimuma.

Šta kaže Zakon?

Zakon o radu jasno navodi da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati novac u skladu sa opštim aktom, najmanje u visi dve prosečne zarade. Ova obaveza se odnosi na sve zaposlene koji odlaze u penziju, bez obzira na vrstu penzije koju će primati. Ipak, kako se ova pomoć isplaćuje u skladu sa odredbama opšteg akta (tj. pravilnika o radu i kolektivnog ugovora) moguće je da će biti utvrđen i viši iznos otpremnine od zakonom propisanog, ali nikada manji od zakonskog minimuma.

Pravo na otpremninu je važno za sve zaposlene koji odlaze u penziju. Iznos otpremnine može varirati, ali nikada ne može biti manji od zakonskog minimuma.

Otpremnina se vezuje za ostvarivanje prava na penziju i osnov za njenu isplatu jeste prestanak radnog odnosa zbog odlaska u penziju;

Zaposleni ne može da se odrekne otpremnine jer ona predstavlja jedan od zakonom utvrđenih oblika pravne zaštite zaposlenih u slučaju prestanka radnog odnosa;

Isplata otpremnine nije uslovljena vrstom penzije koju zaposleni ostvaruje; Otpremnina se ne smatra zaradom i poslodavac nema pravo da svoje novčano potraživanje prema zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, naplati obustavljanjem od otpremnine, čak i u situaciji kada je zaposleni za to dao pristanak u pismenoj formi.

Pravo na otpremninu imate nezavisno od toga kako je prestao radni odnos

Zaposleni ima pravo na otpremninu nezavisno od načina prestanka radnog odnosa tj. činjenice da li mu je radni odnos zbog ostvarivanja uslova za odlazak u penziju prestao sporazumno ili otkazom sa njegove strane;

Otpremnina nije uslovljena vrstom radnog odnosa – pravo na isplatu otpremnine zbog odlaska u penziju ima i zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme, ako u trenutku sticanja prava na penziju nije istekao rok na koji je radni odnos zasnovan

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *