Saobraćajne nezgode su uobičajena pojava. U tim situacijama važno je zadržati smirenost i prisebnost, jer lako može doći do sukoba. Prvo treba razmotriti povrede, ako ih ima, pa tek onda štetu na vozilu, koja se obično može popraviti.

Situacije sa povredama i štetom su svakodnevne, što često vodi do sudskih postupaka zbog naknade štete. Svaka situacija se razmatra individualno, pa je pravna pomoć kada je u pitanju naplata štete u ovim slučajevima veoma tražena.

U nastavku ćemo vam objasniti kako da naplatite štetu od osiguranja u ovakvim situacijama.

Ko ima pravo na naknadu štete i šta ona podrazumeva?

Da bismo razumeli šta je naknada štete, prvo ćemo objasniti šta je šteta prema Zakonu o obligacionim odnosima.

Šteta može biti smanjenje imovine, propuštena korist ili nematerijalna šteta kao što su fizički ili psihički bol ili strah.

Odgovornost za štetu proizlazi iz:

  • Krivice, odnosno odgovornosti za sopstvene postupke;
  • Odgovornosti prema drugima;
  • Objektivne odgovornosti (šteta uzrokovana opasnim aktivnostima).

Zakon o obligacionim odnosima propisuje da osoba koja prouzrokuje štetu ima obavezu da je nadoknadi.

Odgovorna strana je dužna da vrati stvari u stanje pre nastanka štete, nakon čega se podnosi zahtev za naknadu štete ili se pokreće tužba.

Naplata osiguranja za povrede

Kada se traži naplata štete za povrede, neka osiguravajuća društva koriste neznanje povređenih osoba. Oni nude znatno manje novca nego što je stvarna vrednost povrede.

Ova isplata često zahteva odricanje od budućih zahteva. Ako se prihvati ova vanparnična nagodba i odricanje od daljih potraživanja, sudski postupak postaje nemoguć.

Neupućeni pojedinci, zbog finansijskih problema, često pristaju na nižu sumu, daleko ispod one koju bi advokat mogao da osigura.

Naplata štete na vozilu

Nakon nesreće, traženje naknade za oštećenje na vozilu može predstavljati izazov jer ljudi često ne znaju svoja prava. Imaju pravo na zamenu delova po cenama originalnih delova iz kataloga ovlašćenih servisa za svoj tip vozila. Osim toga, imaju pravo na popravku po cenama rada ovlašćenog servisa za svoje vozilo.

Međutim, osiguravajuće kompanije nude nadoknade koje pokrivaju popravke samo kod neovlašćenih servisa i sa neoriginalnim delovima. Naivni pojedinci pristaju na ove uslove.

Zbog toga je naknada za materijalnu štetu nakon nesreće često komplikovana jer ju je potrebno pažljivo proceniti, za šta je neophodna stručna procena.

Kako postupiti nakon saobraćajne nezgode

1. Popunjavanje evropskog obrasca za prijavu nezgode

U slučaju manje saobraćajne nesreće gde šteta nije značajna, učesnici mogu koristiti evropski obrazac za međusobnu prijavu nezgode.

Ovaj obrazac treba jasno i tačno popuniti, sa svim traženim informacijama. Ispravno popunjen obrazac omogućava oštećenima da podnesu zahtev za naknadu štete od osiguravajuće kompanije koja pokriva vozilo koje je izazvalo nezgodu.

2. Postupanje u slučaju ozbiljne nesreće sa povređenima

U slučaju ozbiljne nesreće sa povređenima, potrebno je odmah pozvati policiju. Oni će izvršiti uviđaj, sačiniti zapisnik sa izjavama svedoka i učesnika, skicom i fotografijama mesta nesreće. Ovaj zapisnik je veoma značajan jer na osnovu njega osiguravajuće kompanije isplaćuju štetu.

3. Važnost svedoka i tačnih podataka

Prisustvo svedoka može biti od velike pomoći u sudskim postupcima, posebno ako dođe do problema u vezi sa utvrđivanjem krivice. Zabeležite sve relevantne podatke o učesnicima, polisama osiguranja i registraciji vozila kako biste izbegli greške u dokumentaciji.

4. Podizanje zapisnika i ulaganje žalbe

Zapisnik se podiže nakon nekoliko dana u određenoj osiguravajućoj kući. Nakon preuzimanja, pažljivo proverite zapisnik i odmah uložite žalbu ako se ne slažete sa nekim podacima ili ocenama.

5. Podnošenje zahteva za naknadu štete

Kada imate zapisnik, idite u osiguravajuću kompaniju koja pokriva vozilo koje je izazvalo nesreću i podnesite zahtev za naknadu štete. Njihov procenitelj će pregledati vozilo i proceniti štetu.

Popravku možete obaviti u servisu sa kojim kompanija ima ugovor. Takođe, možete se dogovoriti sa osiguravajućom kompanijom za vansudsko poravnanje i samostalno organizovati popravku vozila, što je česta praksa, posebno za starija vozila.

Automobili u garantnom periodu moraju biti servisirani kod ovlašćenih servisa, gde se koriste isključivo originalni delovi. Za vozila van garantnog roka ili starija vozila, nisu obavezni originalni delovi, bez obzira na vlasnikove želje.

Greške pri naplati štete u saobraćajnim nesrećama

Greške kod naplate štete u saobraćajnim nezgodama neretko otežavaju proces. Oštećeni često ne poštuju pravila i procedure, što može da dovede do problema.

Primer česte greške je kad oštećena strana ne sačeka dolazak policije nakon sudara, već prihvati obećanje o naknadi od osobe koja je izazvala nesreću, a koja kasnije ne ispuni to obećanje. Nedolazak policije otežava oštećenom dokazivanje štete iz nesreće.

Još jedna česta greška je neprijavljivanje lakih povreda policiji prilikom pravljenja zapisnika o uviđaju saobraćajne nezgode. Ovo može dovesti do problema u dokazivanju povreda kasnije. 

Policijski zapisnik o saobraćajnoj nezgodi je važan dokument koji se često smatra tačnim, pa je važno da sve relevantne informacije budu uključene u njega.

Takođe, oštećeni često ne insistiraju na uviđaju kod manjih šteta, što može dovesti do problema u proceni štete i kasnijim zahtevima za nadoknadu.

Dodatno, oštećeni često ne insistiraju na pravilnom sprovođenju uviđaja ako je šteta ispod 200.000 dinara. Umesto uviđaja, prave Evropski izveštaj o nesreći, ali se kasnije ispostavi da je stvarna šteta na vozilu daleko veća.

Ova razlika često zahteva sudski postupak za rešenje. Obratite pažnju na ove detalje da biste izbegli probleme prilikom naplate štete nakon saobraćajne nezgode.

Naplata štete: Zaključak

Kada se suočite sa saobraćajnom nezgodom, važno je znati kako da efikasno naplatite štetu od osiguranja. Uvek ostanite smireni i prisebni u ovoj stresnoj situaciji. 

U procesu naplate štete, budite obazrivi prema osiguravajućim društvima. Neka od njih pokušavaju da iskoriste neznanje oštećenih osoba, nudeći znatno manje novca od stvarne vrednosti. 

Nakon saobraćajne nezgode, u slučaju manje nezgode, koristite evropski obrazac za međusobnu prijavu. U ozbiljnijim slučajevima, pozovite policiju i insistirajte na uviđaju, pravilnom popunjavanju zapisnika i tačnim podacima o učesnicima.

Greške pri naplati štete su česte, uključujući nečekanje dolaska policije, neprijavljivanje lakih povreda, ili pravljenje netačnih izveštaja. Ove greške mogu otežati proces naplate štete.

Budite pažljivi, pratite procedure, i ako je potrebno, potražite pravnu pomoć da biste osigurali pravičnu naknadu za štetu nakon saobraćajne nezgode.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *