Da li je sada pravo vreme za investiranje u nekretnine ili bi trebalo čekati bolje tržišne uslove?

Investiranje u nekretnine oduvek je bilo popularno među investitorima zbog svoje stabilnosti i potencijala za dugoročni prinos. Međutim, 2024. godina donosi određene izazove i prilike na tržištu nekretnina.  Ovaj tekst se bavi analizom trenutnog stanja na tržištu, procenom da li je sada pravo vreme za ulaganje u nekretnine ili bi […]