Na koji način turističke destinacije doprinose ekonomskoj dobrobiti Crne Gore?

Crna Gora, sa svojom netaknutom prirodom, obalom Jadranskog mora i bogatom kulturnom baštinom, postala je istaknuta destinacija na turističkoj mapi. U poslednjim decenijama, turizam je postao glavni pokretač ekonomske dobrobiti zemlje.  U nastavku ćemo istražiti na koji način turističke destinacije doprinose ekonomiji Crne Gore, analizirajući različite aspekte ovog dinamičnog sektora. […]