Dimer, tačnije D- Dimer koji označava specifičan proteinski fragment je postao jedna od najpopularnijih krvnih analiza u privatnim laboratorijama poslednjih godina. Razlog tome su njegove visoke vrednosti koje se karakteristične za infekciju virusom Covid 19. Posledično, samoinicijativo se traži ova analiza kako bi se potvrdila sumnja na infekciju pomenutim virusom ali i proverilo zdravstveno stanje tokom trajanja bolesti. 

 

Koja je uloga ovog proteinskog fragmenta u organizmu?

Dimer je jedan manji proteinski fragment koji nastaje tokom degradacije fibrina. Šta to znači? U situacijama kada dođe do povrede dela krvnog suda ili nekog drugog tkiva, dolazi do krvarenja. U cilju zaustavljanja krvarenja, telo počinje sa stvaranjem krvnog ugruška kroz porces hemostaze. Tokom procesa dolazi do formiranja i umrežavanja protina poznatog kao fibrin koji sa trombocitima uspešno zadržava ugrušak, tromb, sve dok ne dođe do zarastanja oštećenja.

Nakon zarastanja je potrebno ukloniti ugrušak što telo postiže enzimom koji se zove plazmin. Ovaj enzim prouzrokuje razbijanje tromba na sitnije delove koji se zatim mogu ukloniti iz organizma a da ne ugroze funkcionisanje kompletnog organizma. Upravo tokom razgradnje fibrina satkanog od različitih umreženih delova, nastaju fragmenti raspadajućeg fibrina. Posebna pažnju usmeravamo na jedan produkt ovog porocesa, na D- Dimer.

U skladu sa navedenim procesom, ovaj protein nije merljiv u krvnom uzorku zdravih osoba. Najčešće lekari traže ovu analizu u slučaju sumnje na trombozu. Kada je reč o potrebi ove analize kod osoba koje su inficirane Covid 19 virusom, povišene vrednosti dimera ukazuju da je moguć razvoj teže kliničke slike a samim tim je potrebna agresivnija terapija.

Šta su normalne vrednosti?

Normalne vrednosti u laboratorisjkom izveštaju se često nazivane negativnim rezultatm D dimera. Pod ovim se misli na vrednosti koje se manje od graničnih vrednosti. Međutim, granične vrednosti nisu uvek iste. Zavise od laboratorije, tačnije od načina analiziranja koji se razlikuje od laboratorije do laboratorije. Tako da u nekima granična vrednost može biti 0,25 g/l dok u nekima 0,5 g/l. U tumačenje rezultata je neophodno potražiti i lekarsku pomoć jer mnoga fiziloška stanja utiču na uvećanje vrednosti dimera u krvi pa je neophonda procena da li su dobijene vrednosti značajne.

Koji je značaj ove analize?

Kao što je spomenuto, najznačajnija primena određivanja vrednosti D- Dimera u krvi je u slučajevima kada postoji sumnja o trombozi u u slučajevima određivanja težine kliničke slike kod određenih infekcija. Ova analiza nije rutinska i ne uključuje se u redovne dijagnostičke analize jer nije skrinig test koji će doprineti ranijem otkrivanju bolesti pa se upućuje na nju samo u slučajevima kada postoji sumnja na neko oboljenje.

Međutim, u slučajevima odsustva simptoma a povišenih rezultata, oko pet puta većih od granične vrednsoti, neophodno je detanjnije proveriti. Ipak je tumačenje dobijen rezultata neophodno prepustiti lekaru uz porcenu stanja pacijenta jer se povišeni rezultati očekuju kod pacijenata koji su stariji od 50 godine, kod prisustva nekih hroničnih oboljenja, kod žena tokom redovnog ciklusa, kod trudnica, pa i kod manjih i većih telesnih povreda. Lekar uvažava sve potencijalne faktore kako bi procenio značaj dobijenih rezultata pa u skladu sa tim preduzeo dalje dijagnostičke procedure u vidu, ultrazvuka dubokih vena, skenera plućne arterije, itd.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *