Jedan od ,,pravnih“ postupaka u moru takvih jeste upravo ostavinski postupak ili postupak raspravljanja zaostavštine koji je vanparnični postupak. Ovaj postupak je složen, te iako je toliko često zastupljen u praksi, mnogi ljudi nisu upoznati sa njim sve dok se iznenada ne desi da bude deo predmet njega. Sam postupak podrazumeva utvrđivanje činjenice smrti ostavioca, predmet i vrednost njegove zaostavštine u trenutku smrti ali i potencijalne naslednike imovine i njihova prava kao i to da li postojao testament ostavioca.  

Postoji i parnični postupak utvrđivanja zaostavštine koji se realizuje onda kada neko od učesnika postupka osporava validnost testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju i drugih pravnih akta i radnji. 

POKRETANJE POSTUPAKA

Svedoci smo da se ovi postupci sve češče danas pokreću pred javnim beležicima, dok su ih ranije obavljali sudovi. To jedna velika promena u našem pravosudnom sistemu. Ostavinski postupak bi trebalo da se pokrene po službenoj dužnosti i to rade matičari u službi kada uzimate izvod iz matične knjige umrlih. Ali postupak ostavinske rasprave može pokrenut i svako zainteresovano lice. Ovde vam od pomoći može biti sturčnjak, advokat koji ća vas sa pravne strane informisati o samom pokretanju i toku postupka. 

RASPRAVLJANJE ZAOSTAVIŠTINE – ROČIŠTE

Sud ili javni beležnik poziva na ročište naslednike gde upoznaje potencijalne zakonske naslednike sa sastavom, sadržinom i vrednošću zaostavštine kao i svim licima koja imaju pravo na nasleđe. Dužnosti lica koji su pozvani kao potencijalni naslednici je da daju nasledničke izjave koje mogu biti negativne ili pozitivne. Ovde vam takođe može dobrodoći pomoć koju advokat kao stručno lice može da vam pruži u razjašnjavanju ovih pojmova u vezi sa izjašnjenjima i posledicama koje nose. Naslednička izjava kojom se potencijalni naslednik prihvata imovine je pozitivna, najjednostavnije rečeno. Pozitivna naslednička izjava je i ona kada se naslednik prihvati svog dela imovine ali ga se odrekne u korist drugog naslednika. Ako se neko od naslednika ne pojavi na ročištu smatraće se da je dao pozitivnu nasledničku izjavu, odnosno da se prihvatio onog dela imovine koji mu po zakonu pripada. Veće komplikacije posutpak može dobiti ako se da negativna naslednička izjava. Često ćete čuti da vam kažu da se niste dobro izrazili na ovom raspravljanju zaostavštine, a upravo ta jedna pogrešno izgovorena reč iz neznanja može promeniti tok postupka. Igra reči može zakomplikovati postupak zato savet koji advokat može da vam da u tom smislu može biti od koristi i spasiti vas bespotrebnog stresa i administracije. 

NEGATIVNA NASLEDNIČKA IZJAVA

Naslednička izjava kojom se potencijalni naslednik odriče imovine je ona kojom se isti odriče imovine koja mu po zakonu pripada. Tu se postupak ne završava jer postoji pravo predstavljanja. To znači da se naslednikov potomak poziva da da svoju nasledničku izjavu. Ukoliko se radi o maloletnoj deci, nasledničku izjavu daju roditelji kao njihovi zakonski zastupnici. Ukoliko se kao zakonski zastupnik naslednik odreke imovine i u ime svoje dece sud ili javni beležnik u obavezi je da uputi zahtev organu starateljstava za procenu interesa maloletene dece u tom slučaju. 

REŠENJE O NASLEĐIVANJU

Ovim rešenjem završava se ostavinski postupak i u njemu su navedene sve utvrđene činjenice od značaja za ostavinski postupak. Ovo je ishod postupka bilo da je on bio u parničnom ili vanparničnom postupku. Konkretnije na njumu su navedeni naslenici i ko je šta nasledio i u kojoj meri. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od  15 dana, a pri sačinjavanju koje vam od značaja može biti znanje koje može dati advokat. 

Imajući u vidu sveukupunu kompleksnost naslednog prava ali i obezbeđivanja ispunjenosti vaših pravnih interesa, svaki pravni savet advokata učesnicima postupka može biti od pomoći. Pre svega u delu informisanja o vašim pravima i pravima drugih učesnika postupka, o toku postupka i svemu drugome što postupak podrazumeva. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *