Rinoplastika, podrazumeva intervenciju oblikovanja kosti i hrskavice nosa radi promene oblika. Nekada se pristupa intrevenciji gde promenom oblika se omogućava, ili bar olakšava, primarna funkcija nosa, disanje. U drugim slučajevima se pristupa radi otklanjanja estetskih nedostataka.

Opravdanost operacije nosa

Postavljaju se tri tipa intervecije operacije nosa prema vrsti problema. U prvi tip su funkcionlane potrebe za intervencijom gde se rešavaju određeni problemi u ovoj regiji koji otežavaju ili onemogućavaju disanje. S obzirom na razlog, ove intervencije se sporvode u zavisnosti od stepena ugrožavanja opšteg zdravlja bez obzira na starost. Drugi tip su funkcionalno-estetske, gde se korekcijom oblika uspostavlja funkcionalnost.
Treći tip su estetske korekcije nosa radi otklanjanja uklanjanju estetskih neodostataka u cilju podizanja samopouzdanja i kvaliteta života. Međutim, pojam estetskog nedostatka je veoma širok. Nedostatak može biti to što je nos prevelik ili premali u odnosu na ostatak lica, ili to što je preširok, asimetričan. Ovaj tip operacije ne može se raditi u mlađoj starosnoj dobi usled razvoja kosti i hrskavice. Neophodno je da se završi telesni razvoj što se kod ženskog pola dešava oko 15te godine života a kod muškog pola nešto kasnije.
Za razliku od medicinskih indikacija za operaciju, estetske indikacije mogu biti veoma kontravezna tema. Ponekad nije reč o izraženim nedostacima već veoma malim nedostacima usled subjektivne procene pacijenta gde nema potrebe za podvrgavanjem operaciji. Nekada su zahtevi za operacijom nosa posledica psiholoških poremećaja, kao što je telesna dismorfija, a u ovim slučajevima ne samo da nema potrebe za intervencijom veći može biti i kontraproduktivna.
Procena opravdanosti intervencije predstavlja veliku odgovornost za hirurga koji sprovodi zahvat. Na prvoj konsultaciji je potrebno da se razmotri opravdanost i indicije za podvrgavanjem korekciji kao i potpuno shvatanje i uvažavanje statusa pacijenta sa estetskog, psihološkog i funkcionalnog aspekta.

Kako izgleda intervencija?

Organizacija sprovođenja zahteva zavisi od izabrane ustanove, hirurga i tipa deformiteta koji se otklanja. Kada je u pitanju odabir anestezije, vrlo često se operacija radi u opštoj anesteziji, dok jednostavniji zahvati mogu biti izvršeni i u lokalnoj anesteziji.
Razlikuju se dve tehnike zahvata, otvoreni i zatvoreni. Izbor zahvata vrši hirurg u zavisnosti od problema koji otklanja. Otvoreni zahvat podrazumeva rezove sa spoljne strane nosa i omogućava hirurgu veću vidljivost i olakšava pristup. Kod druge tehnike, zatvorene, ne rade se vanjski rezovi. Kost ili hrskavicavse oslobađa od kože i pristupa se preoblikovanju. Radi dopunjavanja malog dela hrskavice, ako je to potrebno, može se iskoristiti deo hrskavice iz vašeg uha a ako je potrebna veća količina dodaje se koštani graft ili implant.
Ukupno trajanje zahteva nije manje od 45 minuta a može trajati i do 3h. Na kraju hirurg postavlja tampone u nos i osigurava spoljašni deo zavojima i maskom. U narendom koraku, za par dana se uklanjaju tamponi, a nesto kasnije i maska.
Sam rezultat intervencije nije vidljiv odmah. Potreban je duži vremenski period da se umiri regija. Biće potrebno i do nekoliko nedelja dok se otok oko nosa i očiju povuče u potpunosti. Tokom ovog perioda će se menjati izgled nosa. Neophodno je da se prate instrukcije hirurga tokom postoperativnog perioda kako ne bi došlo do komplikacija.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *