Ukoliko ste nekom prilikom čuli reč „apostille“ ili „apostille pečat“ onda vam je jasno da se radi o nekoj posebnoj vrsti pečata koji služi za overu određenih dokumenata. 

U nastavku teksta objasnićemo samu suštinu apostille pečata, njegovu namenu i svrhu. 

Šta je apostille pečat?

Najjednostavnije rečeno, apostille se koristi za overu tj. legalizaciju svih onih isprava koje su javnog karaktera i imaju upotrebnu vrednost u međunarodnom platnom prometu. 

Sama istorija pečata vezuje se za tzv. Hašku konvenciju koju je potpisalo oko stotinak zemalja. Konvencijom je određeno ukidanje potrebe za legalizacijom dokumenata koji vode poreklo iz stranih zemalja. Pa tako, da bi se neki strani dokument smatrao validnim, dovoljno je da se dokument overi apostille pečatom. Kada kažemo apostille pečat Beograd je mesto gde u Osnovnom sudu možete obaviti sve vrste međunarodnih overa ukoliko ste stanovnik našeg grada. 

Koja sve dokumenta podležu overi apostille pečata?

Sva dokumenta i isprave koje su izdate od strane nekog državnog organa, poput suda, javnog tužilaštva, javnih izvršitelja i sl. mogu biti overena apostille pečatom ako za tim postoji potreba. Isto tako, sve administrativne isprave, kao i dokumenta koja su upisana u javne knjige se overavaju ovom vrstom štambilja (uverenje o državljanstvu, izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, svedočanstva, diplome, uverenje o neosuđivanosti itd. ). Apostile pečatom se zapravo potvrđuje tačnost pečata kao i potpis osobe na nekom od gore navedenih dokumenata. 

Ko je u našoj zemlji nadležan za overu dokumenata apostille pečatom?

Ako državljanin Republike Srbije planira da overi neki od javnih dokumenata ili isprave apostille pečatom, onda treba da zakaže posetu Osnovnom sudu koji se nalazi u gradu u kojem živi. Apostille pečat jedino sme da koristi predsednik opštinskog suda ili neki od sudija koji ima ovlašćenje od predsednika. 

Kako izgleda Apostille pečat?

Prva pomisao vam može biti da je reč o klasičnoj vrsti pečata koje ste imali prilike da vidite u nekoj od javnih ustanova. Možda će vas iznenaditi činjenica da apostille pečat obično zauzima celu stranu prilikom overe nekog javnog dokumenta. 

U nekim situacijama je neophodno apostille pečat staviti kako na originalan dokumet tako i na njegovu kopiju. Isto tako, možda će vam biti neophodan prevod apostille pečata. U tom slučaju, posetu zakazujete sudskom tumaču. 

Na koji način vam sudski tumač može pomoći pri overi nekog dokumenta?

Overa dokumenata sudskog tumača se razlikuje od overe dokumenata Apostille pečatom upravo po vrsti dokumentacije koja se overava. 

Naime, u prethodnim pasusima smo jasno naglasili koja su to dokumenta koja podležu overi Haškog pečata. Pri tome, napomenuli smo da se radi o ispravama javnog karaktera. 

Kod sudskog tumača možete overiti svoja privatna dokumenta (pasoš, vozačku dozvolu, ličnu kartu i sl.), zatim poslovne ugovore, neke od pravnih akata i slično. Sudski tumač ima zadatak da tražena dokumenta prevede na onaj strani jezik zemlje za koju se aplicira (za dobijanje radne ili boravišne vize i sl.)

Reč je o osobama koje imaju barem pet godina radnog iskustva u samoj oblasti prevođenja na neki strani jezik. Pa tako danas imate sudskog tumača za engleski, nemački, francuski, ruski jezik kao i za mnoge druge inostrane jezike. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *