Kada je u pitanju odabir same prevodilačke agencije sa registrovanim sudskim tumačem, od velike je važnosti poverljvost svakog dokumenta.  Usluge prevoda pored prevođenja na gotovo sve svetske i evropske jezike podrazumevaju i korekciju samog teksta u vidu lektura.

Prevođenje može biti u pisanoj i usmenoj formi, pri čemu su praktičniji slučajevi pisanog prevoda. U upotrebi je kombinacija prevoda na veći broj jezika istovremeno što je uslovljeno potrebom samog dokumenta i želje klijenata. Svaki prevod je originalan u smislu samog novonastalog autorskog rada. 

Dokumenti koji podležu prevodu sudskog tumača i njihova krajnja cena

Sudski tumač je odgovorno lice koje usled prevoda izdaje originalni pečat koji svakom dokumentu izdaje zvaničnost i dalju verifikaciju. Bitno je napomenuti da isključivo Ministarstvo Pravde daje ovlašćenje za rad svakom sudskom tumaču. Prevedeni dokumenti koji zahtevaju overu sudskog tumača su: lična dokumenta, ugovori, sertifikati, izveštaji, obrazovni dokumenti, registarski i lekarski izveštaj i punomoća ovlašćenih lica. Na sajtu ABC prevodi postoji mogućnost slanja upita pri čemu se adekvatno možete raspitati o ceni overenog prevoda sudskog tumača.

Cena prevoda u suštini zavisi od broja strana svakog dokumenta ali i od stranog jezika na koji se željeni dokument prevodi. Svi prevodi dokumenata koji zahtevaju overu sudskog tumača po povoljnoj ceni možete pogledati na sajtu prevodilačke agencije ABC prevodi. Pored toga, navedena agencija poseduje sertifikate o svom radu i nudi prevod dokumenata na gotovo trideset stranih  jezika. 

Preduzimanje neophodnih koraka za prevod od sudskog tumača

Nakon odabira prevodilačke agencije, klijent prosleđuje važeća dokumenat do sudskog tumača. Dostavljanje dokumenata se obično vrši lično ili putem elektronske pošte. Svaki prevod bi trebao biti tačan i istoimen sa originalom. Sama overa podrazumeva upotrebu pečata jer će time svaki dokument biti prihvaćen od svih drugih institucija u inostranstvu. Sam prevod podrazumeva čitanje, konsultacije sa prevodiocima za odabrani jezik, tumačenje pojmova i korekcije u vidu lektorisanja. Svaki izraz koji prevođenjem na druge jezike gubi smisao i značenje mora proći kroz proces obrade kao bi prevod bio što originalniji. 

Krajnji korak nakon prevoda podrazumeva dostavu overene dokumentacije. Predlaže se lično preuzimanje dokumentacije ili slanje elektronskom poštom. Ako su u pitanju dokumenta sa manjim brojem strana postoji mogućnost skeniranja pri čemu se i takav dokument priznaje u svim instutucijama. Pored toga, svako ovlašćeno lice koje vrši dalju proveru prevedenih dokumenata zahtevaće originalan dokument na uvid. 

Osobine koje svaka prevodilačka agencija sa timom prevodioca treba da poseduje

Predajom dokumenata na prevod, očekivno je određeno vreme za njegovu izradu, pri čemu se pažnja poklanja brzini i tačnosti samog prevoda. Jednostavnost dostave dokumenata koja uključuje i njihovu sigurnu isporuku je takođe bitna karakteristika agencija. Sva dokumenta se prevode u skladu sa pravilima propisanim od strane sudskog tumača, tako da su krajnji materijali verodostojni sa originalom. Svaka prevodilačka agencija čuva izvesno vreme u svojim arhivama sve odrađene dokumente, naročito u slučaju naknadnih zahteva klijenata. Kvalitet samog finalnog prevoda je uvek na prvom mestu. Sigurnost i čuvanje privatnosti prevedenih dokumenata određena je diskrecijom između klijenta i ovlašćenog lica za prevod. Veliku važnost zauzima razumevanje potreba korisnika usluga. Društvena odgovornost, inovacija i pouzdanost su ključ svakog poslovanja. 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *