Među građanima se neretko postavlja pitanje o pravima na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama. Često se čini da je dovoljno imati izjavu overenu kod notara ili izvod iz crkvene matične knjige venčanih da bi se priznao njihov status. 

Ali, zbog promena u zakonu, priznavanje vanbračne zajednice zahteva složeniji proces. To  može ozbiljno ugroziti prava na porodičnu penziju, posebno ako nisu ispunjeni svi neophodni uslovi, koji se razlikuju u zavisnosti od okolnosti u kojima je jedan od partnera preminuo.

Definicija vanbračne zajednice prema zakonu

Vanbračna zajednica se definiše kao dugotrajno partnerstvo između muškarca i žene, odnosno  „vanbračno partnerstvo“ kako je zakon naziva. U ovoj vrsti porodične zajednice ne postoje ograničenja ili takozvane “bračne smetenje” koja se primjenjuju na bračne odnose.

Osoba koja se opredeli za vanbračnu zajednicu ne može istovremeno da bude u braku s drugom osobom. Takođe, važi pravilo da članovi takve veze ne mogu biti bliski krvni srodnici, što je slično pravilima koja se primjenjuju na brak.

Kako se ostvaruje pravo na porodičnu penziju u vanbračnoj zajednici

Da biste ostvarili pravo na porodičnu penziju sa svojim vanbračnim partnerom, uslovi su slični kao i za bračne parove. Preminuli vanbračni partner mora imati najmanje pet godina staža osiguranja ili ispunjavati uslove za invalidsku, prevremenu ili starosnu penziju, ili već biti korisnik starosne penzije.

Ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova je dovoljno, osim ako je smrt nastupila zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu. U tom slučaju, kako objašnjava advokat za radno pravo dr Gvozden M. Grgur, pravo na porodičnu penziju se stiče bez obzira na dužinu penzijskog staža preminulog partnera.

Pored ovih kriterijuma, partner mora ispuniti jedan od sledeća dva osnovna preduslova:

  1. Vanbračna zajednica mora trajati najmanje tri godine, ili
  2. Morate imati zajedničko dete.

Razlike i uslovi za žene i muškarce u vanbračnim zajednicama

Pravo na porodičnu penziju može se ostvariti i nakon prestanka vanbračne zajednice, pod uslovom da je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Uslovi za sticanje porodične penzije i razlike za žene i muškarce u vanbračnim zajednicama

Pravila za sticanje prava na porodičnu penziju razlikuju se za žene i muškarce.

Žene moraju imati najmanje 53 godine da bi mogle da ostvare pravo na porodičnu penziju na osnovu vanbračne zajednice, osim u posebnim slučajevima. Kod muškaraca, starosna granica je 58 godina.

Oba partnera mogu dobiti pravo na porodičnu penziju ako postanu nesposobni za rad pre smrti partnera ili u roku od godinu dana nakon njegove smrti. Takođe, pravo se može ostvariti ako nakon smrti partnera ostane dete koje ima pravo na porodičnu penziju, pod uslovom da preživeli partner ispunjava roditeljske obaveze.

Međutim, čak i kada se ispune ovi uslovi, penzija nije uvek garantovana. Na primer, ako žena izgubi pravo na porodičnu penziju pre nego što napuni 53 godine, ali nakon 45. godine, može ponovo ostvariti pravo kada dostigne 53 godine. Ako izgubi pravo pre nego što napuni 45 godina, trajno gubi pravo na penziju.

Takođe, važno je napomenuti da postoje izuzeci za vojna lica u slučajevima kada partner strada tokom vojnih dejstava.

Priznavanje vanbračne zajednice i određivanje obaveza izdržavanja

Da bi se priznala vanbračna zajednica i odredile obaveze izdržavanja, neophodno je pokrenuti vanparnični sudski postupak. Samo overavanje izjave kod notara ili dostavljanje izvoda iz crkvene matične knjige venčanih, kako smo već pomenuli, nije dovoljno.

Da biste započeli postupak, potrebno je podneti predlog nadležnom sudu za utvrđivanje postojanja vanbračne zajednice. Predmet će biti zaveden pod R upisnikom. Trošak za podnošenje predloga iznosi 390 dinara, a isti iznos se plaća i za donošenje sudske odluke. Ovi postupci su obično brži i jednostavniji od ostalih sudskih procesa.

Zahtev za priznanje treba podneti u filijali poslednjeg osiguranja prema mestu prebivališta preminulog korisnika penzije. Ako je preminuli radio u inostranstvu, uključujući bivše jugoslovenske republike, pravo na porodičnu penziju na osnovu inostranog staža biće rešavano prema zakonima te države.

Kada se gubi pravo na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama?

Pravo na porodičnu penziju može biti izgubljeno kada primalac penzije započne samostalan rad, radni odnos ili poljoprivrednu delatnost. Ova obustava obično ima privremeni karakter.

Ipak, postoje izuzeci. Ako je mesečna ugovorena naknada manja od najniže osnovice osiguranja zaposlenih u trenutku uplate doprinosa, isplata penzije neće biti obustavljena.

Primalac penzije može ostvariti dodatni prihod angažovanjem na privremenim i povremenim poslovima, potpisivanjem ugovora o delu, autorskih ugovora, ili drugih ugovora gde se za obavljeni posao dobija naknada.

Prava na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama: Zaključak

Pitanje prava na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama često zbunjuje građane. Priznavanje takve zajednice nije jednostavno i zahteva pokretanje sudskog postupka, a ne samo overu izjave kod notara ili crkveni venčani list. 

Ovaj proces može uticati na prava na porodičnu penziju, posebno ako nisu ispunjeni svi zakonski uslovi kao što su minimalni staž osiguranja preminulog partnera i trajanje zajednice. Takođe, pravo na penziju može biti privremeno obustavljeno ako primalac penzije započne radni odnos ili drugu delatnost.

Razumevanje vaših prava na porodičnu penziju u vanbračnim zajednicama može vam pomoći da obezbedite sigurnu budućnost i mir za vas i vaše najbliže.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *