Holter monitoring – pouzdane informacije o srcu u realnom vremenu

EKG holter

Holter monitoring srca je dijagnostička metoda koja se koristi u kardiologiji sa ciljem da se pronađu određene anomalije u funkcionisanju ovog organa, putem praćenja njegovog rada u realnom vremenu u trajanju od 24, 48 časova a ponekad i duže.  Informacije koje se tom prilikom prikupljaju, lekarima mogu pružiti uvid u […]