Migracija Google analitike na GA4: Šta sve morate znati i zašto je to bitno za vaše poslovanje?

Google analytics to GA4

Možda ste već postali svesni činjenice da će 1. jula 2023. Google analitika 4 (GA4) zameniti trenutnu verziju Google analitike. Ukoliko želite da izbegnete bilo kakav gubitak istorijskih podataka, moraćete da obezbedite pažljivu migraciju vaših podataka, postarate se da bude precizna i da sve završite u predviđenom vremenskom roku. Najava […]