vremenski releji

Postoje 3 različite funkcije, namene vremenskih releja: sa kašnjenjem uključenja, sa kašnjenjem isključenja i takozvani cikleri. Smešteni su u 3 različita kućišta. Međutim, današnja, savremena tehnologija nam omogućava da u kućištu budu smeštene više funkcija, a mi odaberemo onu koja nam u tom trenutku treba. Gledajući šemu, možemo ga poistovetiti sa običnim relejem. Da bi zapazili da se radi o vremenskom releju, uočićete obeležen kvadratić, precrtan. Taj elektromagnet upravlja preklopnim kontaktom. Obavezno obratite pažnju na napojne tače 15, 16 i 18.

KAKO FUNKCIONIŠE OVA VRSTA RELEJA?

Od trenutka kada dovedemo napajanje, po isteku definisanog vremena, kontakti će promeniti svoj položaj, dakle, doći će do spajanja kontakta 15 i 18. Napajanje koje se dovodi, kod savremenih modela, je u širokom opsegu i najčešće je 24-240V. Kako ćemo izvršiti ožičenje našeg vremenskog releja, bez obzira o kom tipu se radi? Uvek ćemo napajanje dovesti preko komandnog osigurača ( najčešće 2A ), i  vodimo ga do elektromagneta. Kada zatvaramo osigurač, po isteku određenog vremena, doći će do promene položaja kontakta. U zavisnosti od samog  tipa, odnosno funkcije, imaćemo nekoliko slučaja koje smo nabrojali na početku. 

OSNOVNE FUNKCIJE

Za upoznavanje ove 3 funkcije, odnosno 3 vremenska releja koristi se višefunkcionalni relej, a željenu funkciju ćemo odabrati selektorom. Funkcija a) je sa kašnjenjem uključenja, funkcija b) je sa kašnjenjem isključenja i funkcija d) je tzv cikler.

Kod releja sa kašnjenjem uključenja, od trenutka uspostavljanja napajanja, počinje da se odbrojava podešeno vreme, po čijem isteku dolazi do promene položaja kontakata u samom releju. Podešavanje vremena je odabirom opsega na samom releju, tj njegovim selektorom. Odbrojavanje vremena počinje uključenjem komandnog osigurača. Ova vrsta releja se koristi kada treba dva velika potrošača da se uključe, a želite da startovanje drugog potrošača odložite, da bi se izbegao udar na elektro mrežu.

Odabirom funkcije kašnjenje isključenja, vreme se odbrojava i isključuje se naš potrošač, za zadato vreme, posle priključenja napajanja. U ovom slučaju, kontaktori se istovremeno uključe ali se zato drugi isključi, posle definisanog vremena.

Cikler ( ciklus) nam obezbeđuje sledeće : po priključenju napajanja odmah se aktiviraju oba kontaktora, po isteku vremena se isključuje drugi, zatim traje vreme pauze rada, pa posle nekog vremena ( ciklično, naizmenično ) ponovo uključuje. Ciklus traje sve dok traje napajanje.

JOŠ JEDNA TAJNA VREMENSKOG RELEJA

Vremenski relej može imati u sebi 10 programskih funkcija ( takav izlazi od proizvođača) a odabirom samo jedne od tih funkcija, relej kontroliše kroz koje vreme će zatvoriti kontakte i prekinuti napajanje. Može biti i potpuno programbilni, digitalni vremenski relej. To predstavlja mogućnost da vi isprogramirate, odredite njegov režim rada. Tako na primer, vi možete odrediti da će se napajanje vršiti dnevno, ili želite nedeljno ili čak mesečno. Možete i odraditi čak letnji režim rada. Kao što vidite, ovaj model vam omogućava da sprovedete sve što želite. Uređaj ima 100 memorijskih mesta, što znači da imate 100 mogoćnosti da ga isprogramirate, u skladu sa vašim potrebama ili željama. Ima vrlo jasan LCD ekran.

Uz savremenu tehnologiju, danas imamo relej sa senzorom. Senzor je namomtiran sa spoljne strane i vrlo je praktičan kod ulične rasvete, ili rasvete dečijih igrališta, parkova.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *