Očekivana pomeranja kada je starosna granica u pitanju za odlazak u penziju, poznata i odavno najavljena, ipak uvek izazovu nelagodu i malo neslaganja u javnosti. Tako je bilo i tokom novembra kada je Zakon za PIO dobio novu stavku u svom sadržaju, a koji se odnosi na pravila za ostvarivanje prava u vidu odlaska u starosnu ili prevremeno starosnu penziju.

Poznato je da će se na godišnjem nivou pravila, tj. granice i uslovi menjati sve do 2032. godine kada će početi da važe potpuno isti uslovi za oba pola, i za muškarce i za žene. Ali hajde da vidimo tačno šta se promenilo i kakva pravila će biti na snazi od 1. Januara 2023. godine.

Uslov za ostvarivanje starosne penzije

Do kraja 2022. godine uslov za odlazak u penziju, kada je starosna penzija u pitanju, bilo je da muškarci imaju navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Ovo pravilo na snazi ostaje i dalje, potpuno isto i nepromenjeno.

Promene su nastale kada je u pitanju ženski pol. Umesto dosadašnjeg uslova da žena ima navršene 63 godine i 4 meseca, uz najmanje 15 godina radnog staža, lestvica se pomerila za dva meseca nagore, pa će od 1. januara 2023. godine ženama za odlazak u starosnu penziju biti potrebne navršene 63 godine i 6 meseci života, uz pomenutih najmanje 15 godina radnog staža.

Pomeranje lestvica u vidu starosti, odnosno godina, dešavaće se postepeno sve do 2032. godine, kada će se uslovi za oba pola u potpunosti izjednačiti, te će i ženama i muškarcima za ostvarivanje prava i odlazak u penziju biti potrebno navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža, bez ikakvih razlika u samim uslovima koje Zakon propisuje.

Odlazak u penziju, kada govorimo o starosnoj penziji, bez obzira na godine života, oba pola mogu ostvariti ukoliko imaju navršenih 45 godina radnog staža, kada stiču pravo da regularno pravo na penziju ostvare i sa manje od 65 godina života. Pravila se menjaju i kada je prevremena starosna penzija u pitanju.

Uslovi za ostvarivanje prevremene starosne penzije

Nisu izmenjeni samo uslovi za odlazak u penziju kada govorimo o regularnoj starosnoj penziji, već i kada je u pitanju prevremeno penzionisanje. Kao i kod regularnog, uslovi za muškarce ostaju nepromenjeni.

To znači da će od 1. januara 2023. godine muškarcima biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 60 navršenih godina života, kako je bilo i u prethodnom periodu. Promena se dogodila kada je u pitanju ženski pol. Ženama će od 1. januara 2023. godine biti potrebno 40 godina staža osiguranja i navršenih 59 godina i 6 meseci života.

Samo pomeranje u okviru uslova kada su godine života u pitanju dešavaće se još samo u 2023. godini, budući da će već od 2024. godine uslovi biti u potpunosti izjednačeni. Od ove godine će za oba pola važiti ista pravila i uslovi za odlazak u prevremenu starosnu penziju, a to je 40 godina staža osiguranja i navršenih 60 godina života.

U okviru oba slučaja, postupak i zahtev za odlazak u penziju podnosi se nadležnoj filijali PIO fonda uz potrebnu dokumentaciju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *