Posvećenost posledicama svog delovanja izuzetno je značajna za očuvanje životne sredine, kao i stvaranje bezbednog ambijenta za boravak ljudi u prirodi. Svaki pojedinac stvara određeni uticaj u prirodi, svojim kretanjem, vožnjom automobila i tretmanom otpada, zbog čega je uvek važno razmatrati o odgovornosti prilikom svakog postupka. ISO 14001 predstavlja standard koji je koncipiran tako da se umanje negativni efekti na prirodu, odnosno obezbedi njena maksimalna zaštita u svim sredinama. 

Primena ISO 14001 standardizacije podrazumeva realizaciju velikog broja aktivnosti, u cilju ostvarivanja održivosti poslovanja i svakodnevnice ljudi. Kompletan naziv je sistem menadžmenta životnom sredinom, a osnovni postulati zasnivaju se na minimalizaciji štete i eksternalija koje se mogu učiniti u okruženju svojim delovanjem. Primenom svetskih standarda u različitim oblastima, kompanije bez obzira na delatnost, pokazuju odgovoran pristup prema prirodi, vodeći računa o svim mogućim negativnim efektima u cilju njihovog minimiziranja i eliminisanja, kao i posvećenost bezbednosti zaposlenih i kvaliteta prilikom realizacije procesa. 

Šta predstavlja ISO 14001 standardizacija?

Međunarodna organizacija za standardizaciju – International Organization for Standardization bavi se kreiranjem na svetskom nivou priznatih normi, na osnovu kojih se utvrđuju pravilnici i uputstva za nastanak kvalitetnog proizvoda, bezbednog radnog okruženja i zaštićene životne sredine. Prethodno je već pomenuto da se svetski standardi primenjuju u cilju umanjenja svih mogućih negativnih efekata i posledica delovanja sopstvenih aktivnosti, kako u domenu zaštite životne sredine, bezbednosti zaposlenih, kvaliteta rezultata procesa rada, tako i u mnogim drugim sferama poslovanja. 

ISO 14001 predstavlja standard koji se bavi upravljanjem ekološkim rizicima, u cilju umanjenja negativnih efekata na okruženje. Prvenstveno, kompanije teže da redukuju potrošnju energenata, ispuštanje štetnih gasova u okruženje, kao i eliminisanjem svih aktivnosti koje će stvarati negativne efekte u prirodi. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – EMS, odnosno Environmental Management System, zadužen je za kontroli nivoa zagađenja okruženja i uspostavljanje adekvatnih mehanizama koji će umanjiti eksternalije, u skladu sa zakonskim propisima i ukupnom regulativom. 

Zakonske odredbe u domenu zaštite životne sredine

U načelu, ako se posmatra kao zakonska regulativa, ISO 14001 pokazuje da svaka zajednica treba da aktivno osmišljava i unapređuje sve mere za zaštitu životne sredine, uz odgovorno ponašanje i posvećenost očuvanju ekologije i prirodnih resursa. U tom pogledu, institucije zakonodavstva treba da koncipiraju i poboljšavaju pravilnike i politike u oblasti zaštite životne sredine, uz postavljanje odgovornih ciljeva, definisanje obaveza kompanija i identifikaciju korisnih programa, kako bi se sve što se planira i ostvarilo. 

Na osnovu planiranja, koncipiranja zakonskih okvira, ISO 14001 zahteva aktivnu primenu uz organizaciju odgovornih aktivnosti, unapređenje delatnosti uvođenjem ekološki zasnovanih inovacija – mašina, uređaja i druge opreme koja će umanjiti negativne uticaje delatnosti na okruženje. Nakon realizacije definisanih aktivnosti, važno je i kontrolisati, kao i kontinuirano ispitivati delotvornost postojećih mera, kako bi se dostigao potreban nivo zaštite životne sredine. U tom smislu, svaka organizacija treba da preispituje i revidira aktivnosti sistema menadžmenta životnom sredinom, kako bi se sve što ima prostora aktivno unapređivalo u ovom domenu.

Prednosti koje daje primena standarda zaštite životne sredine

Inovativni ISO 14001 standard svojom primenom pruža preduzećima, institucijama, organizacijama i celokupnoj zajednici čitav spektar benefita u domenu zaštite životne sredine i kreiranja bezbednog okruženja za boravak ljudi. Sa tog aspekta, ovaj standard obezbeđuje usklađenost poslovanja sa državnim i internacionalnim zakonskim odredbama i zahtevima u oblasti zaštite sredine i njene zaštite. ISO 14001 primenom daje poseban ugled i konkurentnost organizacijama, uz aktivnu procenu i proveru uticaja na prirodu. 

Takođe, stvara veću prepoznatljivost organizacija, lojalnost saradnika i nivo poverenja, s obzirom da se primenom pokazuje pažnja i posvećenost posledicama svog delovanja. Konkretne mere i efekti obuhvataju povećan stepen iskorišćenosti otpada, unapređivanje imidža kompanija, zatim smanjenje nesreća usled emitovanaj štetnih materija i identifikovanja opasnih mesta, kao i viši nivo zaštite voda, energetskih resursa i same kontrole aktivnosti. Pored toga, standard u oblasti zaštite životne sredine podrazumeva aktivnosti reciklaže, čišćenja i održivog poslovanja, ali i plaćanje penala i naknada u slučaju kršenja zakonskih odredbi u ovoj oblasti. Važno je pomenuti i to da unapređuje posvećenost vrednostima preduzeća koje se neguju, kvalitet pozicija zaposlenih i razvoj njihove svesti o značaju zaštite životne sredine. 

ISO 14001 predstavlja svetski standard koji se bavi uvođenjem pravila, principa, mera, aktivnosti i kontrole u oblasti zaštite životne sredine, kako bi se obezbedilo što manje emitovanje negativnih efekata u okruženje. Kako posledice delovanja organizacija mogu biti brojne, težnja je da se one umanje na kvalitetan i posvećen način, kao i da prirodna sredina bude dugoročno lepo i bezbedno mesto za boravak i uživanje ljudi. Standardizacijom se pokazuje odgovorno ponašanje, što će trajno povećati prepoznatljivost, konkurentnost i imidž preduzeća, velikih kompanija, institucija, organizacija i svih drugih entiteta, zahvaljujući čemu se unapređuju poslovne mogućnosti i ostvareni rezultati.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *