Meteorologija TT-Group.net

Ukoliko želite da se ozbiljno bavite meteorologijom, TT-Group.net vremenska prognoza obezbedila je listu literature svih autora od 2000.-te godine koji su na ozbiljan način bavili ovom temom.

Kroz komentare dopišite eventuelne udžbenike, naučne članke, korisne linkove i slično koji nedostaju.

Redni borj  / Autor / Naslov / Godina izdavanja

1 Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе 2016
2 Conference of the World Association of Soil and Water Conservation (3 ; 2016, Beograd) [Conference Abstracts] 2016
3 Zlatanović, Nikola / Stojković, Milan Assessment and Monitoring of Droughts in Southeastern Europe: A Review 2016
4 Димитријевић, Небојша, 1983- Утицај климе на социо-културну еволуцију људског друштва 2016
5 Ђурђевић, Владимир Klimatske promene – od naučnih činjenica do sporazuma na Pariskom samitu 2016
6 Ђуровић, Инес, 1986- Uticaj ekološke arhitekture kroz sisteme ravnih krovova i „vertikalnih bašti“ na poboljšanje kvaliteta životne sredine 2016
7 Малиновић Милићевић, Славица, 1975- / Радовановић, Милан, 1965- UV зрачење и топлотни таласи у Војводини 2016
8 Његомир, Владимир, 1977- / Маровић, Борис, 1938- / Пејановић, Радован, 1953- Klimatske promene i osiguranje poljoprivrede 2016
9 Поповић, Дуња, 1977- Климатске промене : уџбеник 2016
10 Прохаска, Стеван / Бартош-Дивац, Владислава / Стојковић, Милан Određivanje statističke značajnosti intenziteta jakih kiša u Valjevu nakon pojave izuzetnih majskih padavina 2014. godine 2016
11 Румл, Мирјана, 1963- Meteorologija 2016
12 Ћурић, Млађен, 1947- / Јанц, Дејан, 1956- Meteorologija 2016
13 Stojiljković, Dragica / Samardžić, Milica / Šekularac, Gordana / Dimiskovska, Biserka The Rainfall Regime and Rain Factor in Agroclimatical Reons of Panonian Basin 2015
14 Јовановић, Јелена, 1986- / Алексић, Небојша, 1981- / Ђорђевић, Слађана, 1972- Klimatske promene i prirodni hazard 2015
15 Акциони план адаптације на климатске промене са проценом рањивости 2015
16 Милићевић, Владо, 1951- Елементи палеоклиматологије : са освртом на калорична годишња доба, математичку климу и геолошке маркере. Књ. 1., [Калорична годишња доба и математичка клима] 2015
17 Милићевић, Владо, 1951- / Грубић, Александар, 1929- Бранислав Миловановић о Миланковићевим циклусима осунчавања 2015
18 Živanović, Stanimir, 1960- Evaluating the Impact of Climate Vulnerability of Forest Fire 2015
19 Бериша, Хатиџа, 1961- / Јегеш, Мила, 1953- / Славковић, Раде, 1963- Novi bezbednosni izazovi sa aspekta ekološke zaštite 2015
20 Поповић, Тихомир / Вељковић, Небојша / Марић, Лидија Воде Србије у времену прилагођавања на климатске промене 2015
21 Буквић, Рајко, 1953- Загађивање атмосфере и механизми Кјотског протокола: да ли је тржиште универзално решење? 2015
22 Climate Change Adaptation Action Plan and Vulnerability Assessment 2015
23 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан, 1964- / Београдска школа метеорологије. Св. 8. Vol. 8 2015
24 Тодић, Драгољуб, 1958- / Грбић, Владимир, 1951- Dunavska saradnja u oblasti klimatskih promena i pozicija Srbije u upravljanju vodnim resursima 2015
25 Petković, Slobodan, 1942- / Babić-Mladenović, Marina / Batroš-Divac, Vladislava Ice Regime Variation in the 20[th] Century Along the Serbian Sector of the Danube and Assessment of Global Climate Change Impact 2015
26 Црнчевић, Тијана, 1967- / Манић, Божидар, 1976- / Марић, Игор, 1950- Зелени зидови урбаних простора у контексту климатских промена – преглед новијих оквира и искуства 2015
27 Црнчевић, Тијана, 1967- / Џелебрић, Омиљена, 1963- / Марић, Игор, 1950- Климатске промене и заштита – новија искуства у планирању подручја културног и природног наслеђа 2015
28 Шекуларац, Гордана, 1959- / Ђурић, Милена, 1959- / Аксић, Мирољуб, 1964- / Јелић, Миодраг, 1959- / Јакшић, Тања Erozija zemlјišta malog sliva Matijevića potok (Zapadna Srbija) 2015
29 Riznić, Dejan, 1953- / Nikolić, Radmilo, 1947- / Stojanović, Goran, 1968- The Economics of climate change and managing the risk caused by the climatic changes at local level 2014
30 Гоцић, Милан, 1977- / Трајковић, Славиша, 1965- Hidro-informacioni sistem za praćenje suše 2014
31 Давидовић, Урош, 1987- Trgovina vremenskih derivatima i njihovo vrednovanje 2014
32 Плавшић, Јасна, 1963- / Владиковић, Дејан / Деспотовић, Јован, 1952- Hidrometeorološki aspekti poplava u maju 2014. na slivu reke Save i u Srbiji 2014
33 Дејановић, Тихомир, 1973- / Ковачевић, Јовиша, 1949- Zaštita od grada u zemljama Evrope 2014
34 DailyMeteo.org/2014 Conference (2014, Belgrade) Proceedings of DailyMeteo.org/2014 Conference, Belgrade, Serbia 26-27 June 2014. : abstracts, extended abstracts and full papers 2014
35 Димитријевић, Небојша, 1983- Основи дендроклиматологије 2014
36 Прохаска, Стеван, 1944- / Бартош-Дивац, Владислава / Вукелић, Вања / Божовић, Никола, 1975- Tačnost određivanja visina kiša kratkih trajanja sa GIS karata na pluviografskim stanicama na teritoriji Republike Srbije 2014
37 Прохаска, Стеван, 1944- / Ђукић, Драган / Бартош-Дивац, Владислава / Тодоровић, Недељко Vremenski uslovi pre i za vreme majske poplave 2014. godine na teritoriji Srbije 2014
38 Регионална конференција Животна средина ка Европи (10 ; 2014, Београд) Zbornik radova EnE14/ENV.net: Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene 2014
39 Ђорђевић, Бојан С., 1972- / Ђорђевић, Мира, 1972- Vremenski derivati – instrument zaštite poslovanja od vremenskih rizika 2014
40 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан, 1964- / Дуцић, Владан, 1960- / Миленковић, Милан, 1965- Београдска школа метеорологије. Св. 7. Vol. 7 2014
41 Vidojević, Sonja, 1960- From an Electron Beam to the Type III Solar Radio Bursts 2014
42 Mastnak, Tomaž, 1953- Nazism and Climate Change 2014
43 Ћурић, Млађен, 1947- Dinamička meteorologija 2014
44 Bon, Ranko, 1946- What is to Be Done? : climate change for beginners 2014
45 Магрели, Валерио, 1957- Горка крв 2014
46 Regional Rainfall Conference at the Balkan (1st ; 2005, Belgrade) / Regional Rainfall Conference at the Balkan (2nd ; 2010, Belgrade) Proceedings 2014
47 Медић, Ненад, 1983- / Сакулски, Душан, 1957- / Ћосић, Ђорђе, 1976- / Лабан, Мирјана, 1965- Homogenizacija podataka o padavinama u Panonskoj regiji 2014
48 Лукић, Тин, 1984- / Хрњак, Ивана, 1987- / Марковић, Слободан Б., 1970- Загајичка брда као архив палеоклиматских и палеоеколошких карактеристика и могућност геоконзервације 2013
49 Katanić, Dragan Human Biometeorology 2013
50 Marathe, Kaveri / Demuth, Siegfried National drought policy guidebook 2013
51 Božić, Vladica / Božanić, Danijela / Živković, Branislav, 1953- Climate Change Mitigation in the Republic of Serbia by Application of Cleaning Development Mechanism 2013
52 Адамовић, Владимир / Ћосовић, Александар / Авдаловић, Јелена / Милићевић, Соња / Милошевић, Владан Dejstvo zagađujućih materija na osobine mokre depozicije 2013
53 Бабић, Раде Р., 1955- / Станковић-Бабић, Гордана, 1951- Medicina u notafiliji. III deo 2013
54 Баровић, Горан Kartografija u klimatologiji – klimatologija u kartografiji 2013
55 Бартош Дивац, Владислава / Прохаска, Стеван / Божовић, Никола Definisanje hijetograma jakih kiša na teritoriji Republike Srbije 2013
56 Milošević, Dragan / Savić, Stevan, 1979- / Žiberna, Igor Analysis of the Climate Change in Slovenia: Fluctuations of Meteorological Parameters for the Period 1961-2011 ; Analysis of the Climate Change in Slovenia:Changes in Plant Development under the Influence of Meteorological Parameters in the Period 1961-2011 2013
57 2nd International Conference Global Warming and the Human-nature Dimension in Siberia : social adaptation to the changes of the terrestrial ecosystem, with an emphasis on water environments : to be held and co-organized with the 7th Annual International Workshop C/H%O/Energy balance and climate over boreal and arctic regions with special emphasis on eastern Eurasia : 8-11 October, 2013 Lecture Hall, National Academy of Republic, Yakutsk, Russia 2013
58 Гонзалес Бајон, Естер / Станковић, Ана Кисела киша 2013
59 Прохаска, Стеван, 1944- / Бартош Дивац, Владислава И., 1959- Intenziteti jakih kiša u Srbiji 2013
60 Protić, Marko Managing the impact of climate changes in Serbia – case study 2013
61 Ratknić, Mihailo, 1954- / Braunović, Sonja, 1964- Climate changes in the concept of sustainable use of renewable natural resources 2013
62 Knowledge Systems of Societies for Adaptation and Mitigation of Impacts of Climate Change 2013
63 Реџић, Весна Утицај глобалног загревања на туристичка кретања у туристичком центру „Брезовица“ 2013
64 Dimkić, Milan, 1953- / Milovanović, Miodrag, 1961- / Milojković, Slađana / Varga, Svetlana / Petković, Slobodan / Dimkić, Dejan Main courses of action in the Serbian water sector: an example from a transition country 2013
65 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- Београдска школа метеорологије. Св. 6. Vol. 6 2013
66 Round Table Conference Challenges of the 21st Century and the Region (2012, Belgrade) Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade] 2013
67 Schetke, Sophie, 1982- Climate change impacts on German cities and actions for preserving quality of life 2013
68 Тодић, Драгољуб, 1958- Klimatske promene u pravu i reforma sistema upravljanja 2013
69 Simon, Janos, 1980- Optimal Microclimatic Control Strategy using Wireless Sensor network and Mobile Measuring Agent 2013
70 Тодоровић, Недељко, 1952- / Стевановић, Ивица Метеорологија 2013
71 Ћосовић, Александар / Трипић-Станковић, Александра Б. / Адамовић, Владимир Sadržaj sulfata u atmosferskim padavinama u nenastanjenoj oblasti Kamenički Vis 2013
72 Ћосовић, Александар Р. / Трипић-Станковић, Александра Б. / Адамовић, Владимир Olovo u atmosferskim padavinama – analiza rezultata praćenja zagađenosti atmosferskih padavina na lokaciji „Kamenički vis“ 2013
73 Javor, Sanja / Parodi, Aurora / Javor, Vesna, 1961- Lightning discharges and discharges from overhead power lines with human burn injuries as consequences 2013
74 Stoyanov, Stiliyan / Filipova, Margarita Spectrophotometer device for distant research of the atmospheric ozone 2013
75 Јовановић, Оливера / Стаменовић, Марина / Петровић, Јелена Утицај глобалног загревања на климу у Србији 2013
76 Кицошев, Весна / Месарош, Минучер, 1976- / Веселиновић, Драган / Сабадош, Клара Успостављање зона унутар заштитних појасева природних добара у функцији прилагођавања на климатске промене 2013
77 Чучуловић, Ана / Чучуловић, Родољуб / Веселиновић, Драган / Мркша, Милутин M. Klimatske promene na teritoriji Donjeg Podunavlja u periodu 1980- 2009. godine 2013
78 Чучуловић, Родољуб / Чучуловић, Ана / Веселиновић, Драган Temperatura vazduha Donjeg Podunavlja (opštine Kladovo i Negotin) u periodu od 1980-2009. godine 2013
79 Крајић, Александар, 1979- Утицај рецентних климатских промена на температуру ваздуха, количину падавина и еквивалентну температуру јужног Срема 2013
80 Шуваковић, Урош В. / Надић, Дарко, 1964- Климатске промене – глобални узроци, глобалне последице, глобално решење 2013
81 Бабић, Маријана / Степанић, Ненад / Милошевић, Ненад Развој и примена програма за контролу и аквизицију сигнала код еталонирања мерила влажности и температуре тачке росе 2012
82 Ћеримовић, Велимир Klimatske promene i planiranje urbanosredinskog prebivališta 2012
83 Лазић, Лазар, 1953- Analiza vremena 2012
84 Лајанс, Марк, 1973- Šest stepeni : naša budućnost na toplijoj planeti 2012
85 Плазинић, Слободан, 1931- Iz istorije srpske meteorologije 2012
86 Секулић, Горан, 1976- / Димовић, Душка, 1969- / Јовић, Звездан Калмар Крњајски, 1973- / Тодоровић, Наташа, 1968- Procena ranjivosti na klimatske promene : Srbija 2012
87 Хајнз, Маргарет Елементарне непогоде 2012
88 Хусика, Азрудин / Ристић, Драгана / Кнежевић, Александар Допринос демистификацији глобалне политике према климатским промјенама 2012
89 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан М., 1964- Београдска школа метеорологије. Св. 5. Vol. 5 2012
90 Црнчевић, Тијана, 1967- / Секулић, Мирјана, 1955- Зелени кровови у контексту климатских промена – преглед нових искустава 2012
91 Klima i vremenske prilike : [velika enciklopedija] 2012
92 Mesarović, Miodrag Climate Change Policy for an Energy Efficient Europe 2012
93 Sekulić, Goran, 1976- / Dimović, Duška, 1969- / Jović, Zvezdan Kalmar Krnajski, 1973- / Todorović, Nataša, 1968- Climate Vulnerability Assessment : Serbia 2012
94 Bonacci, Ognjen Increase of mean annual surface air temperature in the western balkans during last 30 years 2012
95 International Conference „Land Conservation“ (2012, Donji Milanovac) Sustainable Land Management and Climate Changes : conference abstracts 2012
96 Вујовић, Драгана, 1970- Numeričko modeliranje oblaka i hemiskih procesa u njima 2011
97 Гајић, Владимир, 1967- Dr Džejms Lavlok i priča o Gia hipotezi 2011
98 Vujaković, Milka, 1969- / Balašević-Tubić, Svetlana, 1965- / Jovičić, Dušica, 1984- Viability of soybean seed produced under different agro-meteorological conditions in Vojvodina 2011
99 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан М., 1964- / Дуцић, Владан, 1960- / Миленковић, Милан, 1965- Београдска школа метеорологије. Св. 4. Vol. 4 2011
100 Filipova, Margarita V. / Stoyanov, Stiliyan Research of the influence of anthropogenic alterations of nitrogenic, hydrocarbonic and chlorine gas components over the distribution of ozone and the temperature in the atmosphere 2011
101 McBean, Edward / Jong, Andrew de / Gharabaghi, Bahram Groundwater in Bangladesh: Implications in a Climate-Changing World 2011
102 Мандић, Мира, 1961- Утицај савремених климатских колебања на просторну организацију урбаних система у Републици Српској 2011
103 Марић, Игор, 1950- / Ковачевић, Бранкица, 1984- Принципи биоклиматске архитектуре примењени у пројекту Спа центра на Старој планини 2011
104 Тадић, Јован М. / Тадић, Војин М. Тик так… 2011
105 Bezdan, Atila / Benka, Pavel, 1965- / Grabić, Jasna / Gregorič, Gregor / Salvai, Atila, 1958- Characterization of drough in Serbia using standardized precipitation index and Markov chains 2011
106 Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena 2011
107 Demuth, Siegfried, 1953- / Radojevic, Biljana, 1970- Global Change and its Impact on Water Resources: the Role of UNESCO’s International Hydrological 2011
108 Трајковић, Славиша / Гоцић, Милан / Милићевић, Драган Upoređivanje tri temperaturne metode proračuna referentne evapotranspiracije 2011
109 Трипић-Станковић, Александра / Ћосовић, Александар / Адамовић, Владимир Praćenje sadržaja teških metala u padavinama u nenastanjenoj oblasti Kamenički Vis 2011
110 Михајлов, Владимир, 1976- Између информационих мрежа и физичке структуре града: нови узроци климатских промена 2011
111 Мишковић, Милан М. Klimatske promene i svakodnevni život 2011
112 Preradović, Ljubiša / Ilić, Predrag / Marković, Svetlana / Janjuš, Zoran Meteorological parameters and pollution caused by sulfur dioxide and their influence on construction materials and heritage 2011
113 Петровић, Наташа, 1966- / Дракулић, Мирјана, 1948- / Вујин, Владимир, 1963- / Дракулић, Ратимир, 1951- / Јеремић, Вељко, 1985- Klimatske promene i zelene informacione tehnologije 2011
114 Ђукић, Александра, 1964- / Ступар, Александра, 1972- Суочавање са климатским променама: од европских стратегија до локалне реалности 2011
115 Ћурић, Млађен, 1947- / Јанц, Дејан, 1956- Fizika oblaka : kroz zadatke 2011
116 Lazarević-Bajec, Nada, 1948- Integrating Climate Change Adaptation Policies in Spatial Development Planning in Serbia – A Challenging Task Ahead 2011
117 Punekar, Gururaj S. / Chandrasekaran, Kandasamy Indirect Effects of Lightning Discharges 2011
118 Јавор, Весна, 1961- Elektromagnetno polje atmosferskog pražnjenja 2011
119 Боман, Патрик, 1948- Rečnik kiše 2011
120 Прохаска, Стеван / Капор, Бранислава / Илић, Александра, 1981- / Ћатовић, Самир Kompleksna analiza pluviometrijskog režima jakih kiša kraćih trajanja na teritoriji Republike Srbije 2011
121 Бријон, Карин, 1967- Под сунчевим ветром 2011
122 Castell-Exner, Claudia / Petry, Daniel Climate Change and Water Supply – Consequences of Climate Change and Potential Adaptation Strategies 2011
123 Кнежевић, Сузана / Тошић, Ивана, 1967- / Ункашевић, Мирослава, 1949- Анализа минималних дневних температура за Београд и Ниш 2011
124 Бурић, Драган / Дуцић, Владан / Луковић, Јелена Kolebanje klime u Crnoj Gori u drugoj polovini XX i početkom XXI vijeka 2011
125 Јанковиси, Жан-Марк, 1962- Klimatske promene objašnjene mojoj ćerki 2010
126 Миловановић, Бошко, 1973- Клима Старе планине 2010
127 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан, 1964- / Дуцић, Владан, 1960- / Миленковић, Милан, 1965- Београдска школа метеорологије. Св. 3. Вол. 3 2010
128 Мирков, Никола С. / Стевановић, Жана Ж. / Грубор, Борислав Д. / Стевановић, Жарко М. Утицај стабилности атмосфере на вертикалне профиле брзине ветра 2010
129 Vision 2030 : the resilience of water supply and sanitation in the face of climate change : summary and policy implications 2010
130 Стефановић, Рашко, 1966- / Обрадовић, Саша, 1967- Uticaji i efekti globalnih klimatskih promena na poljoprivredu i svetsku prehrambenu sigurnost 2010
131 Гор, Ал, 1948- Naš izbor : putevi rešavanja klimatske krize 2010
132 Мразовац, Сања / Војиновић-Милорадов, Мирјана, 1940- Метан у води и његов утицај на глобално загревање 2010
133 Николић, Југослав, 1955- Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима : развој нумеричког модела одређивања евапотранспирације 2010
134 Николић, Југослав, 1955- Верификација модела евапотранспирације : хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве 2010
135 Climate Change and Variability 2010
136 International Scientific Conference Forest Ecosystems and Climate Changes (2010, Beograd) Plenary Lectures 2010
137 Конференција Одрживи развој и климатске промене (2 ; 2010, Ниш) Zbornik radova 2010
138 International Scientific Conference Forest Ecosystems and Climate Changes (2010, Beograd) Proceedings. Vol. 1 2010
139 Плазинић, Слободан, 1931- Drumski saobraćaj, snežni pokrivač i nanosi 2010
140 Лазић, Лазар, 1953- Asimilacija podataka 2010
141 Лазић, Лазар, 1953- Prognoza vremena 2010
142 Rajić, Milica, 1954- / Belić, Anđelka, 1951- / Josimov-Dunđerski, Jasmina, 1961- The Meteorological and hydrological data related to the irrigation in the province of Vojvodina 2010
143 Фелдман, Теа / Субен, Ерик / Домнауер, Тереза / Хапка, Кети Моја прва енциклопедија са Винијем Пуом и пријатељима. 11, Небо 2010
144 Филиповић, Владимир, 1974- / Радивојевић, Стеван, 1948- / Кузевски, Јања, 1956- / Станковић, Слађан, 1969- Утицај агроеколошких услова на продуктивност и квалитет семена уљаног лана 2010
145 Брашанац-Босанац, Љиљана, 1972- / Ћирковић-Митровић, Татјана Uticaj klimatskih promena na šumske ekosisteme u Srbiji 2010
146 Димкић, Дејан / Деспотовић, Јован, 1952- Opšte o klimatskim promenama uz poseban osvrt na uticaj na režim protoka u rekama u Srbiji 2010
147 Дуцић, Владан, 1960- / Станојевић, Горица, 1983- / Иконовић, Весна, 1965- Циркулација атмосфере и колебање температуре ваздуха у србији у периоду 1949-2004. 2010
148 International Scientific Conference Forest Ecosystems and Climate Changes (2010, Beograd) Proceedings. Vol. 2 2010
149 International Scientific Conference Forest Ecosystems and Climate Changes (2010, Beograd) [Book of Abstracts] 2010
150 Mesarović, Miodrag M. Prevention of climate changes beyond the year 2012 2010
151 Benka, Pavel, 1965- / Bezdan, Atila / Grabić, Jasna / Gregorič, Gregor / Salvai, Atila Application of geostatistical interpolation methods for drought indices mapping 2010
152 Милановић, Ана, 1976- / Миловановић, Бошко, 1974- Приказ климатских карактеристика Голије у функцији евалуације простора 2010
153 Nenadović, Snežana S., 1969- / Matović, Ljiljana Lj. / Milanović, Miško M., 1972- Impacts of some meteorological parameters on the SO[2] concentrations in the city of Obrenovac, Serbia 2010
154 Melchakov, Yu. L. Some Regularities of Atmospheric Biogeochemical Cycles of Chemical Elements 2009
155 Sabovljević, Marko, 1974- / Marka, Jani, 1980- The Biological Evidence of Climate Changes: a Case Study of Liverwort Lunularia Cruciata (L.) Dum. ex Lindb. in Serbia 2009
156 Milutin Milankovitch 130th Anniversary Symposium (2009, Belgrade) Climate Change at the Eve of the Second Decade of the Century : abstracts 2009
157 Живковић, Марија / Ивезић, Дејан Prilog određivanju koeficijenata emisije ugljendioksida prirodnog gasa 2009
158 Стеванчевић, Милан Т., 1937- / Тодоровић, Недељко, 1952- / Радовановић, Милан, 1965- / Дуцић, Владан, 1960- / Миленковић, Милан, 1964- Beogradska škola meteorologije. Sv. 2. Vol. 2 2009
159 Живковић, Ненад, 1966- Просечни годишњи и сезонски отицаји река у Србији 2009
160 Branisavljević, Nemanja, 1975- / Prodanović, Dušan, 1960- / Arsić, Miomir, 1971- / Simić, Zoran, 1972- / Borota, Jelena, 1972- Hydro-Meteorological Data Quality Assurance and Improvement 2009
161 Simić, Zoran, 1972- / Milivojević, Nikola, 1973- / Prodanović, Dušan, 1960- / Milivojević, Vladimir, 1976- / Perović, Nevena, 1984- SWAT-Based Runoff Modeling in Complex Catchment Areas : Theoretical Background and Numerical Procedures 2009
162 Pavlova, Sijka / Nenova, Luba Peculiarities in Climate Variations During Last 30 Years at the Region of IASS „Obraztsov Chiflik“ – Rousse 2009
163 Хумани развој Србије. Климатске промене 2009
164 Тодоровић, Недељко, 1952- / Стевановић, Ивица Метеорологија 2009
165 Дуцић, Владан, 1960- / Луковић, Јелена / Миловановић, Бошко, 1973- Промене температуре и падавина у Србији у другој половини XX века у склопу глобалних климатских промена 2009
166 Milivojević, Nikola, 1973- / Simić, Zoran, 1972- / Orlić, Aleksandra, 1974- / Milivojević, Vladimir, 1976- / Stojanović, Boban, 1977- Parameter Estimation and Validation of the Proposed SWAT based Rainfall-Runoff Model – Methods and Outcomes 2009
167 Trajković, Slaviša, 1965- Estimating Reference Evapotranspiration by Artificial Neural Networks 2009
168 Косовић, Милан С., 1955- Благодарник : песме о Београду поводом Међународне године астрономије 2009. 2009
169 Стеванчевић, Милан Т. / Тодоровић, Недељко / Радовановић, Милан / Дуцић, Владан / Паскота, Мира / Вујовић, Драгана Beogradska škola meteorologije. Sv. 1. Vol. 1 2008
170 Schüssler, Rudolf, 1960- Global Governance and Climate Change: A Guestion of Historical Justice? 2008
171 Ковачевић-Мајкић, Јелена / Штрбац, Драгољуб Просторна интерполација падавина у зависности од надморске висине у сливу Скрапежа 2008
172 Васиљевић, Дарко / Белић, Илија, 1950- / Панић, Братимир / Ковачевић, Александер / Пантелић, Дејан / Teleskop za LIDAR-LID 2 2008
173 Берни, Дејвид / Којн, Силија / Гилпин, Данијел / Сајмонс, Пол Kad priroda uzvrati : [kako su vazduh, zemlja, voda i vatra stvorile naš svet] 2008
174 Милићевић, Владо Разор обрађених њива : есеј о Миланковићу 2008
175 Kolarž, Predrag, 1971- / Filipović, Dušan, 1951- Measurements and Correlations between Several Atmospheric Parameters 2008
176 The Global Politics of Energy 2008
177 Дуцић, Владан / Ђурђић, Снежана / Мартић-Бурсаћ, Наташа Актуелно стање озонског омотача на Земљи са посебним освртом на Србију 2008
178 Дуцић, Владан / Николић, Југослав Динамика озонског омотача изнад Србије и сунчева активност 2008
179 Тадић, Милутин Сунце над ружом компаса на средњој географској ширини Србије ([фи]=44[степена]) 2008
180 Protecting Health in Europe from Climate Change 2008
181 Логинов, Владимир Федорович ГлобалЬные и регионалЬные изменения климата : причины и следствия 2008
182 Гор, Ал, 1948- Neprijatna istina : planetarna opasnost od globalnog zagrevanja i šta možemo da učinimo povodom toga 2008
183 Луковић, Јелена Упоредна анализа промена температуре ваздуха у Србији на основу сателитских и приземних мерења 2008
184 Шварц, Петер / Рандал, Даг Тајни извештај Пентагона „О Клими“ : сценарио нагле климатске промене и њене импликације по безбедност Земље 2008
185 Јовановић-Панић, Љиљана, 1956- / Мутић, Ратко / Ђорђевић, Ана, 1981- Флуорна једињења као загађивачи ваздуха и могућност заштите хлорфлуор- угљоводоника као опасност за озонски слој 2008
186 Белић, Илија / Ковачевић, Александер / Васиљевић, Дарко / Панић, Братимир / Јеленковић, Бранислав / Тасић, Мирјана LIDAR [Light Detection and Ranging] u detekciji aerozagađenja : LID-2 : monografija 2008
187 Wayne Smith, Joseph / Shearman, David / Positano, Sandro Climate Change as a Crisis in World Civilization : why we must totally transform how we live 2007
188 Zgodić, Esad, 1950- Politička meteorologija : uloga atmosfere u politici 2007
189 Трајковић, Славиша Jednostavna empirijska formula za proračun referentne evapotranspiracije 2007
190 Годишњи извештај 2007
191 Ковачевић, Александер / Васиљевић, Дарко / Белић, Илија / Панић, Братимир / Пантелић, Дејан / Јеленковић, Бранислав / Тасић, Мирјана Podsistem za prikupljanje i pripremnu obradu podataka u LIDAR sistemu 2007
192 Николић, Југослав Одбрана од града у Републици Србији 2007
193 Ризнић, Милош Спречимо хаотично глобално отопљење 2007
194 Макибен, Бил Klimatske promene – odgovor prirode : čovečanstvo, klimatske promene i priroda 2007
195 Савић, Стеван, 1979- / Лазић, Лазар, 1962- Климатологија са основама метеорологије : практикум прилагођен студентима географије 2007
196 Ducić, Vladan, 1960- / Luković, Jelena, 1979- / Nikolova, Nina, 20v Possible Connection between Danube River Disharge Variability and Solar Activity 2007
197 Белиј, Срђан / Дуцић, Владан / Радовановић, Милан / Миловановић, Бошко Климатско рејонирање и положај горње шумске границе на Старој Планини 2007
198 Урошев, Марко Прорачуни унутар годишње расподеле отицаја и минималних протицаја Великог Рзава 2007
199 Оцокољић, Мирослав Историјске максималне падавине у Београду и њихов урбани аспект 2007
200 Kermol, Enzo / Tessarolo, Mariselda The perception of climate changes by population : (FGV – Slovenia area) : ClimChAlp Project 2007
201 Петровић, Невена В. Meteorologija i klimatologija u biotehnici : praktikum 2007
202 Пецељ, Милован Р., 1949- / Милинчић, Мирољуб А., 1965- / Пецељ, Милица Биоклиматска и екоклиматска истраживања – правци развоја 2007
203 Анђелковић, Горан / Живковић, Ненад, 1966- Падавине као неповољна климатска појава у Неготину 2007
204 Вујовић, Лазо Uticaj meteoroloških uslova (atmosferski pritisak, temperatura i vlažnost vazduha) na rad brodskih dizel motora 2007
205 Милевски, Ивица, 1972- / Драгићевић, Славољуб, 1972- / Костадинов, Станимир, 1946- Digital Elevation Model and Satellite Images an Assessment of Soil Erosion Potential in the Pcinja Catchment 2007
206 Анђелковић, Горан, 1959- Температурне прилике у јулу 2007. године као екстремна климатска појава у Србији 2007
207 Поповић, Михаило Б. Приче о времену и клими : занимљивости из метеорологије 2007
208 Гајић, Мирјана, 1965- / Вујадиновић, Снежана Термички режим на простору Јадра 2007
209 Благојевић, Борислава / Потић, Оливера / Миловановић, Гордана Fizičko geografske karakteristike sliva reke Visočice 2007
210 Лалић, Бранислава, 1967- Agrometeorološka analiza za period oktobar 2006 – januar 2007. godine u Vojvodini 2007

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *