Sudski tumač

Po broju govornika, engleski je najrasprostranjeniji i treći maternji jezik koji se najviše govori u svetu, posle standardnog kineskog i španskog jezika. To je drugi jezik koji se najviše uči i koji je ili službeni jezik ili jedan od službenih jezika u skoro 60 modernih država. Interesantno je da ga je više  ljudi naučilo kao drugi jezik nego što na sveu ima izvornih govornika. 

Engleski je većinski maternji jezik u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu i Irskoj, službeni i glavni jezik Singapura, a široko se govori u nekim područjima Kariba, Afrike, Južne Azije, Jugoistočnoj Aziji i Okeaniji.

 Jedan je od zvaničnih jezika Ujedinjenih nacija, Evropske unije i mnogih drugih svetskih i regionalnih međunarodnih organizacija. Postoji mnogo varijacija među mnogim akcentima i dijalektima engleskog jezika koji se koriste u različitim zemljama i regijama – u smislu fonetike i fonologije, a ponekad i rečnika, idioma, gramatike i pravopisa – ali to obično ne sprečava razumevanje govornika drugih dijalekata i akcenata, iako se međusobna nerazumljivost može javiti na krajnjim krajevima dijalekatskog kontinuuma.

 

Kada je potreban overeni prevod?

 

Prilikom prevođenja određenih vrsta dokumenata potrebno je imati garanciju tačnosti i pravnog priznanja, posebno ukoliko ova dokumenta morate predočiti zvaničnom državnom organu kao što je sud, univerzitet ili notar. U takvim slučajevima obavezno je podneti overeni prevod. 

Ovu vrstu prevoda može da izda samo ovlašćeni sudski tumač ovlašćen od strane nadležnih institucija za potrebe prevođenja i overe pravnih dokumenata ili potvrda u koje spadaju:

  • Prevodi ličnih dokumenata (izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, vozačke dozvole, putne isprave, stanja bankovnih računa, boravišne i radne dozvole, svedočanstva, diplome, sertifikate i akreditacije)
  • Prevodi sudskih i pravnih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, rešenja, odluke, tužbe ili zapisnici)
  • Prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije
  • Prevodi kompanijskih dokumenata (poslovni i kupoprodajni ugovori, osnivački akti, statuti,  izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, standardi, pravilnici, tenderska dokumentacija I drugo.)
  • Prevodi tehničke dokumentacije (prilikom dobijanja atesta državnih nadležnih organa)

Sa dugogodišnjim iskustvom na tržištu prevodilačkih usluga, agencija za prevođenje Versus Beograd specijalizovana je za profesionalo prevođenje dokumenata sa velikim brojem jezičkih kombinacija.  Vrhunskom stručnošću i kvalifikacijama prevodilaca i sudskih tumača u timu, garantuje visokokvalitetne stručne prevode, profesionalni kredibilitet i strogo poštovanje rokova isporuke iz oblasti prava i administracije, finansija i bankarstva, proizvodnje i trgovine, medicine, građevinarstva, arhitekture, energetike, elektronike, automobilske, avio i železničke industrije kao i prevode naučnih i popularnih emisija, serija i filmova.

Sudski tumač za engleski jezik

Sudski tumač za engleski jezik je diplomirani filolog koga je svojim rešenjem postavila nadležna institucija i koji je specijalizovan za prevode sa engleskog na srpski i srpskog na engleski jezik. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom preuzima punu odgovornost za tačnost prevedenog dokumenta. Ova potvrda daje dokumentu zvaničan, formalni status i pravnu vrednost koja je ekvivalentna originalnom dokumentu.

Prevodilac koji nije položio zakletvu pri nadležnom Višem sudu ne može zvanično garantovati tačnost prevedenog dokumenta, jer za to nije ovlašćen. Dakle, redovan prevod takvih dokumenata neće imati nikakvu vrednost u očima vlasti. Sudski tumač zvanično garantuje tačnost prevedenih dokumenata svojim potpisom, pečatom i dodeljivanjem jedinstvenog matičnog broja dokumentu. 

Čemu služi Apostil pečat?

Osim prevoda i pečata ovlašćenog sudskog tumača, države koje su potpisnice Haške konvencije u određenim slučajevima zahtevaju da dokument bude overen i Haškim apostil pečatom koji omogućava olakšani proces legalizacije zvaničnih dokumenata.

Drugim rečima, Apostil predstavlja legalizaciju dokumenta ili nadoveru dokumenata koja se koriste u međunarodnim pravnim odnosima. 

Ovim pečatom overavaju se:

  • zvanična ovlašćenja za potpis na privatnim dokumentima (izvod iz matične knjige rođenih, venčani list, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, presude, diplome i drugo)
  • dokumenta overena potpisom javnog beležnika
  • službene beleške o upisima u javne knjige
  • isprave koje izdaju organi državnog pravosuđa, javnog tužilaštva, sudskih pisarnica i sudski izvršitelji

Pre nego što donesete dokument na prevod kod sudskog prevodioca informišite se da li je potrebno da isti bude overen Apostil pečatom. Ukoliko je Apostil pečat potreban, originalni dokument morate prvo overiti u sudu koji ga je izdao, nakon čega prevođenju dokumenta i apostila pristupa odabrani sudski tumač.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *