Kako gradilišta postaju sigurna mesta za rad danas?

U dinamičnom i često nepredvidivom okruženju gradilišta, bezbednost radnika postavlja se kao temeljni stub uspešnog i efikasnog projekta. Svako gradilište krije potencijalne rizike, od padova sa visine do nezgoda sa mašinama i opremom, što čini sigurnosne mere ne samo zakonskom obavezom već i moralnim imperativom. Ulaganje u bezbednost na radu […]