Dimer- istine i zalude

Dimer, tačnije D- Dimer koji označava specifičan proteinski fragment je postao jedna od najpopularnijih krvnih analiza u privatnim laboratorijama poslednjih godina. Razlog tome su njegove visoke vrednosti koje se karakteristične za infekciju virusom Covid 19. Posledično, samoinicijativo se traži ova analiza kako bi se potvrdila sumnja na infekciju pomenutim virusom […]