OSTAVINSKI POSTUPAK: ŠTA SVE TREBA DA ZNATE O RASPRALJANJU ZAOSTAVŠTINE? KORAK PO KORAK

Jedan od ,,pravnih“ postupaka u moru takvih jeste upravo ostavinski postupak ili postupak raspravljanja zaostavštine koji je vanparnični postupak. Ovaj postupak je složen, te iako je toliko često zastupljen u praksi, mnogi ljudi nisu upoznati sa njim sve dok se iznenada ne desi da bude deo predmet njega. Sam postupak […]