Usled mnogobrojnih pozitivnih efekata na zdravlje, uključujući i detoksifikujući efekat, stopa korišćenja zeolit-klinoptilolita na živim organzimima je drastično porasla.

Fokus ovog teksta će biti na analizi sigurnosti korišćenja materijala zeolit-klinoptilolita kao i na njegove medicinske primene.

Medicinske studije u poslednjim decenijama na temu zeolit klinoptilolita pokazuju visoku efikasnost i raznolikost mediciniskih aplikacija klinoptilolita.

Centralna i medicinski veoma dobro dokumentovana karakteristika klinoptilolita je sposobnost eliminacije toksičnih agensa.

Na primer, afinitet zeolita prema amonijaku omogućio je njegovu primenu kao sredstva za prečišćavanje vode od istog.

Ovaj afinitet se može iskoristiti i za medicisku primenu kod ljudi.

Tokom fermentacije proteina usled varenja među elementima koji se oslobađaju je i amonijak koji ima negativan uticaj na crevnu floru zdravlje tkiva stomaka i creva.

Suplementacija zeolitom je uticala na poboljšanje zdravlja crevnih zidova, vezivanjem, a potom i izbacivanjem amonijaka iz organizma.

Toksikologija klinoptilolita u ljudima I životinjama

“Osnovna struktura klinoptilolita se smatra neutralnom i ne-toksičnom.”

Zeolit klinoptilolit

U skladu sa naučnom literaturom i kliničkim istraživanjima urađenim do sad, može se reći da materijali bazirani na klinoptilolitu, uključujući i tzv. Aktivne materijale, mogu biti smatrani sigurnim za konzumiranje od strane živih bića.

Veliki broj pozitivnih karakteristika po ljude i životinje je dosad dokumentovan za proizvode bazirane na klinoptilolitu.

“Usled izvanredne sposobnosti klinoptilolita za razmenu jona i njegovih odličnih apsorpcionih sposobnosti, kao i detoksifikujućih efekata, pokazao se kao koristan u eliminaciji većeg broja kontaminanata iz tela.”

Indirektna sistemska detoksifikacija koju karakteriše suplementacija ishrane ljudi i životinja materijalima sa bazom na klinoptilolitu je dokumentovana i u drugim organima kao npr. Jetri.

Klinoptilolit ima i antioksidativno dejstvo i sposobnost restoracije antioksidativne odbrane organizma.

Kako bi klinoptilolit stvarno bio podesan za ljudsko korišćenje neophodni su pravilni procesi rudarenja ovog minerala sa adekvatnim čišćenjem, rešetanjem, de-hidratacijom, i procesima pre-mlevenja, kao i elementna i mikorobiološka istraživanje klinoptilolitskih materijala.

 Tek kada se ovi faktori osiguraju, može se reći da je obezbeđen nivo čistoće i kvaliteta materijala koji je siguran za konzumiranje od strane ljudi.

Šta je uopšte Zeolit?

Šta bi bilo kada bi postojao magični prah koji je sposoban da prečisti vodu, obogati zemlju i spreči nuklearne katastrofe?

Šta bi bilo kada bi taj isti prah mogao da detoksifikuje, poboljša rad vaših organa za varenje, spreči negativni uticaj slobodnih radikala, bori protiv infekcija itd.

Stvar je u tome što ovaj magični prah stvarno postoji i zove se zeolit klinoptilolit odnosno aktivni ugalj!

Mineral Zeolit

poreklo-zeolita

Zeolit je kompleksan mineral koji nastaje kada se užarena vulkanska lava nadje u kontaktu sa morskom vodom.

Sam proces nastanka zeolita nakon ovog kontakta može trajati hiljadama pa čak i milionima godina.

Naučnici tvrde da su se prvi minerali zeolita formirali još pre trista miliona godina.

Zeolit je zajedničko ime za preko 240 jedinstvenih hemijskih struktura, od kojih se oko 40 javlja prirodnim putem.

Među najčešćim oblicima zeolita se nalaze sledeći:

 

 • Klinoptilolit
 • Mordenit
 • Analcim
 • Čabazit
 • Natrolit
 • Stilbit

Međutim, ono što treba uzeti u obzir je da je jedino Zeolit klinoptilolit potvrđen kao siguran i zdrav za ljudsko korišćenje.

“U mnogim zemljama Balkana se javljaju razni “zeoliti” po buvljacima i malim prodavnicama, oni međutim često nisu klinoptilolit, ili su vađeni po nestandardnim metodama, i kao takvi ne samo da mogu biti neefikasni, već često i otrovni.

ISTORIJA ZEOLITA

rimski akvadukt zeolit

Još u antičko vreme Stari Rimljani su koristili zeolit prilikom izgradnje mostova i akvaduktova.

Već tada su Rimljani znali da Zeolit ima sposobnost da prečisti i veže nečistoće iz vode, pa su njime oblagali površine akvaduktova niz koje je tekla voda.

Nakon toga zeolit je pao u zaborav tokom mračnog doba srednjeg veka          sve do 1756 godine kada ga je opet otkrio Švedski minerolog Axel Kronstadt koji ga je prvi opisao i imenovao.

On je spojio dve grčke reči: “zeo” što znači ključanje i “lithos” što znači kamen.

“Efektivno, ključajući kamen.”

Krondstadt-u je ovo ime palo na pamet zato što je primetio da zeolit, kada se zagreje, ispušta paru.

Ovo je Krondstadt-a asociralo na kamen koji se puši, odnosno ključa, i otuda nastalo ime.

Sastav Zeolita

Spajanjem užarene lave i hladne morske vode, zeolit formira jedinstvenu hemijsku strukturu nalik kavezu.

Ovi kavezi u strukturi zeolita mu omogućavaju da funkcioniše kao vrsta hemijskog “rešeta”, koje filtrira molekule na osnovu njihove veličine.

Drugim rečima, zeolit kupi dosta molekula elemenata kao što su teški metali, koji su loši po naše zdravlje i vezuje ih za sebe.

“Tako vezane, kada se zeolit izbaci iz tela, on sa sobom nosi i teške metale, efektivno detoksifikujući organizam.”

Aluminijum i Silikon su glavni činioci strukture zeolita ali on takođe sadrži i druge elemente kao što su kiseonik, cink I titanijum.

Proizvodnja zeolita

Rudari danas proizvode oko 3 miliona tona zeolita svake godine. U Kini se najviše radi na proizvodji Zeolita, dok se iza njih nalaze Južna Koreja, Jordan i Japan.

Prirodni zeoliti se mogu naći u izobilju, ali su često kontaminirani drugim jedinjenjima kao što su razni minerali, kvarc, metali isl.

Industrija se uglavnom oslanja na proizvodnju sintetičkih zeolita, koji imaju čiste i uniformne hemijske strukture.

Većina ovih zeolita se ne može javiti u prirodi, kao na primer sintetički Zeolit A.

Ovi sintetički Zeoliti uglavnom nisu za primenu kod ljudi, već se koriste u raznim industrijama, agrotehnici i za prečišćavanje vode.

Industrijske primene zeolita

Zahvaljujući svojim jedinstvenim fizičkim karakteristikama zeolit može naći primenu u velikom broju industrija:

 • Poljoprivreda – uklanja neprijatne mirise i prečišćava vodu
 • Agrikultura – kontroliše vlažnost i obezbeđuje minerale
 • Javno zdravlje i ekologija – prečišćava vodu i može ukloniti nuklearni otpad
 • Domaćinstvo – aktivni agensi u dezedoransima, proizvodima za čišćenje i ličnu negu
 • Hemija – ubrzava hemijske reakcije

 

Medicinske primene zeolita

Antička grčka medicina je poznavala geofagiju (u bukvalnom prevodu “jedenje zemlje”) kao efektivan način detoksifikacije organizma.

Zeolit ima slične karakteristike i tradicionalne primene.

U modernoj medicini doktori i istraživači koriste zeolit za:

 • Odvajanje i detektciju biomarkera
 • Kontrolisan unos lekova u organizam
 • Metode skeniranja kao što je NMR (nuklearna magnetna rezonanca), pošto je zeolit sposoban da veže i nuklearne elemente
 • Inženjering tkiva kože i kostiju
 • Tretman rana i kontrola krvarenja

Prednosti zeolita:

 • Pomaže detoksikaciji organizma
 • Poboljšava zdravlje creva
 • Blokira oksidativnu štetu
 • Zaustavlja krvarenje
 • Spušta nivo krvnih lipida i glukoze
 • Štiti mozak i jetru
 • Čisti i štiti vašu kožu

5 DOKAZANIH KORISTI ZEOLITA KLINOPTILOLITA KOD LJUDI

Važno je napomenuti da se za sve ove efekte kod ljudi koristi jedino Zeolit Klinoptilolit, jedini koji je istražen i potvrđen kao siguran za ljudsko korišćenje.

Iako drugi zeoliti mogu imate ove ili slične karakteristike, oni takođe mogu biti opasni i toksični po ljude.

1. KORIST – AKTIVNI UGALJ DETOKSIFIKUJE ORGANIZAM

Skoro je pa nemoguće izbeći sve toksine koji nas redovno okružuju u svakodnevnom životu.

Oni se nalaze u vazduhu koji udišemo, hrani koju jedemo, vodi koju pijemo i u proizvodima za domaćinstvo koje koristimo svaki dan.

Pa iako je sve ovo rečeno, nikako ne smemo odustati od želje da pročistimo svoje telo.”

Detoksifikovanjem samih sebe u regularnim intervalima pomaže našim telima da ostanu u najboljoj mogućoj formi i da pomognemo našim umornim organima kao što je jetra da funkcionišu efikasnije.

Ljudsko zdravlje se može značajno unaprediti detoksikacijom svako malo.

Postoji veliki broj popularnih detoks programa kao što je dijeta, ali minerali kao što je zeolit nude laku i efektivnu opciju kao detoksikanti.

Zeoliti kao što je čist klinoptilolit su pogotovo dobri za čišćenje organizma od teških metala ali takođe i za uklanjanje drugih zagađivača iz okruženja iz organizma.

“Teški metali su neizbežni zato što su toliko rasprostranjeni u proizvodima za domaćinstvo, hrani i lekovima.”

Nažalost, oni su i jako opasni.

Teški metali su ekstremno toksični.

Oni mogu prouzrokovati veliki problem jetri, bubrezima, mozgu i crevima, i mogu dovesti do stanja kao što je rak.

“Zeolit može pomoći u smanjivanju štete koju oni nanose.”

On može pomoći tako što će izvlačiti teške metale iz tkiva u organizmu kroz osmotski proces.

Ovaj proces nije brz, ali je postojan i definitivno efektivan.

Zeolit neutrališe ove elemente tako što ih zarobljava unutar svoje specifične i kompleksne hemijske strukture.

Mnoge studije su rađene kako bi se istražili detoks potencijali zeolita.

Jedna od njih je rađena 2009. godine i proučavala je korišćenje zeolita kako bi se toksični metali izbacili iz organizma kroz urin.

Studija je zaključila da je korišćenje klinoptilolita svakog dana sigurna i potencijalno efektivna metoda uklanjanja toksičnih metala iz organizma i tela kroz urinaciju.

2. ZEOLIT ZA IMUNI SISTEM I PH BALANS

Zeolit pomaže u neutralisanju kiselina iz krvnog toka i povećava alkalitet balansirajući PH vrednost tela.

Teški metali u krvnom toku tipično imaju negativan uticaj na imuni sistem i moždane funkcije kao i potencijalnu mogućnost nastanka štete na nervnom sistemu.

Ovo može prouzrokovati autoimune bolesti kao i emocionalne probleme kao što su depresija, anksioznost itd.

Aktivni ugalj dobrog kvaliteta može imati značajan efekat na organizam i imuni sistem tela kroz eliminaciju teških metala iz organizma.

3. ZEOLIT MOŽE POBOLJŠATI SIMPTOME DEPRESIJE

Kada je vaše telo puno teških metala i drugih opasnih toksina, to može imati razarajuć efekat na ćelije unutar vašeg tela, organa i drugih vitalnih telesnih funkcija.

Rast nivoa toksina u telu može onemogućiti sposobnost tela da upija nutrijente iz hrane koju jedemo.

“Ovo može prouzrokovati manjak nutrijenata, što može imati uticaja na vaše mentalno zdravlje.”

Ovo može prouzrokovati duševne bolesti ili depresiju.

Pomažući da se toksične supstance oslobode iz tela, iz tkiva i krvi, zeolit ne samo da poboljšava vaše fizičko zdravlje i povećava vaš nivo energije već takođe može pozitivno uticati na vaše mentalno stanje i sposobnost zadržavanja pozitivnog stanja uma.

4. ANTIMIKROBIALNI POTENCIJALI Zeolita

Jedinstvena hemijska struktura zeolita znači da on može da izvuče mikrobe uključujući bakterije, viruse i gljivice.

Efekat možda neće biti trenutan, ali će postati očigledan posle nekoliko meseci suplementacije.

Studija sprovedena u 2004. godini je imala za fokus istraživanje anti-mikrobialne sposobnosti klinoptilolita.

Rezultati su demonstrirali da klinoptilolit ima anti-virusna svojstva.

5. U SISTEMIMA ZA FILTRACIJU VODE

Kao što je već rečeno, čak su i Stari Rimljani znali za blagotvorna dejstva zeolita vezana za prečišćavanje vode, koristeći ga za akvadukte i kanalizacije kao oblogu podloga preko kojih teče voda.

Zeolit se može koristiti i kao deo zdravijeg sistema za filtraciju vode. To je odlična opcija       zato što uklanja toksine iz vode i smanjuje kiselost.

Kada je voda koju pijemo suviše kiselost to može imati negativan upalni efekat na naša tela.

NAPREDAK U TRETIRANJU ZEOLITA – NAJMODERNIJE TEHNOLOGIJE

PMA zeolit je razvijen od strane tima inženjera pod vođstvom izumitelja Jakoba Hrasčana.

PMA patentirana tehnologija (WO-2018-100178), PMA je tehnologija mikronizacije koja koristi mlinove sa kontra-rotirajućim sečivima, koji rotiraju brzinom of 2400km/h.

Tok vazduha iz suprotnog pravca kreiran od strane dva rotora uzrokuje sudaranje čestica, koje se dešava pri brzini od 3-4000 sudara po sekundi i to na temperaturama od 400C.

Ovako tretiran aktivni ugalj garantuje kvalitet!

Renomirani profesor Univerziteta u Beču, Rudolf Tašner, je matematičkim kalkulacijama potvrdio efikasnost PMA tehnologije.

“Zeolit koji se koristi za aktivaciju PMA metodom se kopa isključivo mehanički bez korišćenja mina, odvajajući materijal sa višim sadržajem zeolita klinoptilolita.”

Naknadno se kontroliše struktura i minerološke karakteristike, kako bi se osiguralo prisustvo komponenata hemijske strukture.

PMA ZEOLIT GENERALNO

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), upkros značajnim koracima ka poboljšanju zdravlja ljudi i okoline, toksini iz okruženja u kome živimo su i dalje odgovorni za 25% svih oboljenja u Evropi.

Bolesti koje proističu iz hronične akumulacije teških metala u organizmu postaju sve češće.

Niske koncentracije ovih zagađivača kao što su kadmijum ili olovo mogu imati ozbiljne posledice po zdravlje.

“PMA Zeolit štiti telo od ovih neželjenih supstanci.

Kroz svoj dokazani efekat mogućnosti vezivanja zagađivača u gastrointestinalnom traktu, PMA Zeolit može doprineti održavanju ili povraćaju vitalnosti, zdravlja i pozitivnog stanja organizma.

PMA TRETIRANI ZEOLIT

PMA aktivirani Zeolit ispunjava najviše standarde sigurnosti i efektivnosti mediciniskih proizvoda I nudi sistematsku dokumentaciju karakteristika i aplikacije PMA aktiviranog Zeolita.

PMA specifična tehnologija koja primenjuje sudaranje čestica kao način tretiranja aktivnog uglja korišćenjem veoma jake kinetičke energije obezbeđuje da se definisane karakteristike prirodnog materijala klinoptilolita optimizuju na način koji garantuje sigurnost za ljude koji ga konzumiraju.

“U svetu postoji preko 200 vrsta prirodnih i sintetičkih zeolita, međutim korisnici moraju shvatiti da svaki Zeolit nije Zeolit.”

U skladu sa trenutnim znanjem i tehnologijom koje čovečanstvo poseduje, od svih prirodnih i sintentičkih vrsta zeolita, JEDINO je prirodni zeolit klinoptilolit pogodan za korišćenje ljudi.

ANTIOKSIDANTNA SPOSOBNOST PANACEO

Dr. Peter M. Abuja je istraživao antioksidantne sposobnosti PMA aktivnog zeolita na Medicinskom Univerzitetu u Gracu.

Cilj je bio dokumentovanje antioksidantne sposobnosti PMA Zeolita.

Određena količina slobodnih radikala se normalno generiše u ljudskom telu.

Povećavanje količine spoljnih faktora zagađivača može dovesti do porasta broja slobodnih radikala u telu, koje telo ne može da procesuira.

“Usled odlične sposobnosti razmene jona PMA aktivnog zeolita-klinoptilolita, on je efektivan za rešavanje ovog problema.”

Kao primarni, ne-enzimski antioksidant, on onemogućava katalitičko formiranje radikala kroz tranziciju metalnih jona.

Dokazano je da PMA Zeolit smanjuje formiranje slobodnih radikala u telu.

KLINIČKE STUDIJE ZEOLITA

Kako zeolit detoksifikuje telo?

Zeolit ima sposobnost da veže i ukloni širok dijapazon toksina iz ljudskog tela, vode za piće, i otpadnih materijala.

Njegova hemijska struktura oblika kaveza sa pozitivnim površinskim nabojem sposobna je da zarobi teške metale,      prirodne i sintetičke otrove, radioaktivne elemente, mikrobe, metaboličke nusproizvode isl.

Zahvaljujući ovim potentnim detoksifikujućim efektima zeolit klinoptilolit – aktivni ugalj može sledeće:

 • Spreči oksidativnu štetu i negira njene već postojeće efekte
 • Održavanje zdravog mikrobiom-a čoveka
 • Ubija bakterije i viruse
 • Popravlja lezije na koži i
 • Zaustavlja krvarenje

Iz ovih razloga, zeolit se često koristi kako bi detoksifikovao teške metale iz organizma kao i ostale toksine iz tela.

Zeolit – klinoptilolit sve ovo radi unutar creva, a ne biva apsorpovan. Ovo ga čini sigurnim za ljudsku upotrebu.

Koristi zeolita

Klinoptilolit je najčešća vrsta zeolita koja se koristi u medicinske svrhe. Sve koristi koje se navode dalje u tekstu su karakteristike klinoptilolita.

1. Omogućava detoksifikovanje organizma

-Teški metali

U kliničkom ispitivanju u kome je učestvovalo 33 dobrovoljca, zeolit je poboljšao i omogućio eliminaciju aluminijuma, arsenika, olova, živa i ostalih teških metala.

Osobe koje su uzimale tečni zeolit (30 kapi dnevno) imale su značajno veće nivoe ovih metala u telesnim izlučevinama.

Laboratorijskom analizom je potvrđeno da zeolit nije bio kontaminiran, već da je detoksifikovao organizam od ovih metala, koji su onda bili izbačeni mokraćom.

Studije na ćelijskom nivou koje su se bavile uticajem zeolita potvrdile su da on ima sposobnost da veže i ukloni teške metale kao što su olovo, arsenik i živa.

2. Oštećenje mozga i raspoloženje

U 12 zdravih konzumenata alkohola, klinoptilolit 5g je smanjio nivo alkohola do 43%.

Takođe je blokirao apsorpciju alkohola kada bi se uzimao uz piće.

U drugom kliničkom ispitivanju, 25 dobrovoljaca je uzelo zeolit (2.25g – 4.5g) jutro posle izlaska.

Bilo je suviše kasno za detoksifikaciju od alkohola, ali su se simptomi mamurluka smanjili za 40%-50%.

3. Vezivanje radioaktivnih elemenata

Porozna, kavezna struktura zeolita je savršena za “zarobljavanje” velikih radioaktivnih elemenata.

U pacovima i ovcama klinoptilolit je blokirao apsorpciju radioaktivnog Cezijuma i smanjio njegovu koncentraciju u organima životinja.

Klinoptilolit je takođe sposoban da veže radioaktivne atome u nuklearnom otpadu, i kao takav može biti koristan u slučaju ekoloških katastrofa.

1. Obezbeđuje zdravlje usne duplje i ždrela

Dokazane su koristi Zeolita koje utiču na smanjenje kiselosti i balansiranje PH vrednosti.

Zeolit se na sličan način može primeniti i na negu usne duplje.

Svojom sposobnošću da utiče na PH vrednost balansira i kiselost unutar vaših usta i usne duplje.

Svojim anti-mikrobiološkim dejstvom pomaže da mikrobiom unutar vaših usta bude onakav kakav bi trebao da bude, bez neželjenih bakterija koje mogu prouzrokovati zadah i druge nepoželjne efekte.

“U 11 dobrovoljaca, specijalna vodica za ispiranje usta sa zeolitom i srebrenim jonima je značajno zaustavila formiranje plaka na zubima.”

Takođe, zeolit može da eliminiše napadne mirise i problem lošeg zadaha.

2. Nega kože

Sa svojim dokazanim anti-upalnim, i anti iritacionim dejstvima, aktivni ugalj – klinoptilolit je savršen izbor za negu kože.

Koža je najveći organ ljudskog tela, i takođe je organ izložen najvećem udaru spoljnih efekata.

Adekvatna nega kože je ključna u adekvatnom održavanju zdravlja celokupnog organizma.

3. Popravlja rad creva

Kod osoba sa povećanom crevnom propusnosti, toksini, mikrobi i ostali upalni molekuli mogu proći iz creva u krvotok.

“Ovo može izazvati širok dijapazon simptoma od hroničnog umora, autoimunih bolesti, depresije itd.”

U kliničkom ispitivanju 52. atleta, zeolit je učvrstio crevne zidove. Takođe je imao umeren anti upalni uticaj na crevni sistem.

Povećanje koncentracije ureje (urea), sastavnog dela mokraće, amonijaka i gasova u crevima može dovesti do ulcerativnog kolitisa, IBS-a ili čak do raka u crevima.

Zeolit vezuje ureju i amonijak, nudeći zaštitu i prevenciju od ovakvih bolesti.

4. Popravlja mikorbiom creva

Zeolit klinoptilolit ima pozitivan uticaj na crevnu floru.

Doktori sa Kube su razvili lek za dijareju (Enterex) sačinjen upravo od klinoptilolita.

Oni su dokazali njegovu sigurnost i efikasnost u 4. klinička istraživanja i dodatnim ćelijskim eksperimentima.

Sposobnost klinoptilolita da popravi stanje flore u crevima je bila ključna u kreiranju ovog leka.

Kokoške zaražene Salmonelom, jednom od glavnih krivaca za ljudsko trovanje hranom, su se oporavljale brže i primile su manje oksidativne štete.

5. Pomaže kod gorušice i stomačnih čireva

Kod gorušice podizanje nivoa žuči dovodi do štete na jednjaku i usnoj duplji, prouzrokujući opekotine i druge simpotome.

“U kliničkom istraživanju na 25 ljudi, klinoptilolit je olakšao opekotine, bol i neugodnost za 45-55 posto.”

“Ista primena je žaštitila 23 pacijenta od stomačnih čireva prouzrokovanim lekom Naproxenom.”

6. Zaustavlja krvarenje

Nekontrolisano krvarenje je drugi po redu uzročnik smrti kod ozbiljnih povreda i nesreća.

Veoma često se dešava da ljudsko telo izdrži i najjače udarce i nesreće, ali nekontrolisano krvarenje dovodi do brze smrti, iako bi organizam bio sposoban da preživi i dalje.

“Mešavina Zeolita i gline je kod ljudi pokazala sposobnost da poboljša moć zgrušavanja krvi za čak 40%.”

7. Bori se protiv oksidativne štete

Pušenje cigareta truje celokupno telo i povećava rizik rata i kardiovaskularnih oboljenja.

Oksidativni stres je jedan od glavnih negativnih efekata pušenja.

“U kliničkom istraživanju sprovedenom na 85 pušača, klinoptilolit je snažno poboljšao odbranu od antioksidanata, slično vitaminu E.”

Sledeće koristi zeolita nisu dovoljno ispitane, ali pokazuju se tendencije kako bi aktivni ugalj mogao povoljno da utiče na sledeće probleme:

1. Rak

Uskladu sa istraživanjima sprovedenim na životinjama sa nekoliko različitih oblika kancera, zeolit može:

 • smanji tumore i spreči njihov rast
 • popravi ukupno zdravlje i produži životni vek
 • poboljša efekte hemoterapije

Oralni i kožni tretman su pokazali gore navedene koristi.

Klinoptilolit je presekao broj metastaza melanoma u miševima i pojačao njihovu imunu reakciju.

U ćelijskim studijama, zeolit obogaćen antikancer lekom (5-fluorouracil) je bio sposoban da ubije ćelije stomačnog raka i raka creva.

Dodavanje zeolita je pojačalo snagu leka.

Sposobnost zeolita da veže radioaktivne elemente, gljvične toksine i ostale uzročnike raka ga čini obećavajućim kandidatom za buduća istraživanja u vezi sa prevencijom kancera.

2. Dijabetes

3. Alchajmer

4. Benefiti zeolita za kožu

U jednom kliničkom istraživanju obavljenom u Rusiji aktivni ugalj klinoptilolit je poboljšao čišćenje i isceljenje opekotina.

Bitno je napomenuti da su pacijenti unosili zeolit oralno i da ga nisu direktno nanosili na kožu. Studija nije otkrila relevantne detalje kao što su doziranje i veličinu uzorka.

5. Upale i alergije

6. Lična nega

U jednom kliničkom istraživanju na 39 dobrovoljaca, dezedorans sprej          sa 10% srebro-zeolit rastvora je pokazao jak i dugoročan (24h) efekat protiv mikroba ispod pazuha, koji proizvode neprijatne mirise.

Sprej korišćen u kontrolnoj grupi nije uspeo da ostvari iste rezultate.

U ćelijskim studijama zeolit je eliminisao viruse i neprijatne mirise.

Zaustavio je rast HSV-1 virusa (herpes simplex) koji izaziva kraste.

“Zeolit formira zaštitni film na koži, delujući kao prirodna krema zaštite od sunca.”

U jednoj ćelijskoj studiji zeolit je čak preokrenuo oksidativnu štetu napravljenu jednim drugim sastojkom – Ti02 titanijum dioksidom.

ZEOLIT U SRBIJI I REGIONU

Zeolit, odnosno aktivni ugalj se u Srbiji i regionu pojavio relativno skoro u svom pravom, sigurnom i zdravom obliku.

“Različiti buvljaci, nadrilekari isl. trguju različitim vrstama “Zeolita” već neko vreme, međutim ovi Zeoliti često nisu zdravi, a mogu biti i opasni, kao npr. Erionit ili sintetički Zeolit A.”

Poslednjih godina u Regionu i Srbiji se konačno se pojavio PMA Aktivni ugalj Klinoptilolit, jedini čije je korišćenje klinički potvrđeno kao zdravo i bezbedno za ljude.

U Hrvatskoj je poslednjih godina nekoliko austrijskih prozvođača otvorilo filijale, dok je u Srbiji nažalost sve do skoro tržište uglavnom bilo vođeno od strane nepouzdanih i nezvaničnih snabdevača.

Srećom, danas se ovi popularni proizvodi mogu naći i u Srbiji, i to sa kvalitetom garantovanim od strane EU.

“Ovi popularni proizvodi na bazi aktivnog uglja – zeolita se mogu naći na određenom broju mesta, a među njima i na internet prodavnicama kao što je pro100healthy i druge.”

Za razliku od nekontrolisane i često opasne ponude Zeolita koja je kod nas vladala do skora, danas se ovaj čarobni mineral može naći i u Srbiji, potpuno siguran i zdrav, kao što bi i trebalo.

 BITNA NAPOMENA: Samo su pojedini oblici prirodnih Zeolita dozvoljeni za ljudsko korišćenje. Neki oblici kao npr. Erionit mogu biti i kancerogeni!

5 Replies to “Zeolit – ultimativni vodič”

 1. Poznato je koliko je zeolit prirodan i samim tim i zdrav, kako za biljke tako i za ljude. Cisti organizam od raznih otrova i jaca imunitet. Za biljke je dobro zalivati ih, a voce i povrce prati u vodi u kojoj je otopljen zeolit. Moze samo da pomogne, ne moze nikako da skodi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *